Mer pengar till forskning vid Örebro universitet

Rektor Johan Schnürer framför Entréhuset på Örebro universitet.

Det ökade basanslaget är viktigt både för möjligheterna att utvecklas som forskningsuniversitet och för kvaliteten på utbildning, menar rektor Johan Schnürer.

Basanslaget till forskning vid Örebro universitet ökar med 30 miljoner kronor, enligt regeringens vårbudget som presenterades förra veckan.
– Det är ett mycket glädjande besked, säger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet.

Under både 2020 och 2021 fick Örebro universitet ökade utbildningsanslag som medger en permanent ökning med cirka 250 helårsstudenter. I torsdags kom det positiva beskedet att basanslaget till forskning ökar med hela 30 miljoner kronor årligen från och med 2021.

– Jag är mycket glad över denna tioprocentiga ökning av forskningsanslaget. Det ger oss ännu bättre möjligheter att utvecklas som forskningsuniversitet. Det är också viktigt för vi ska kunna fortsätta ge våra studenter en vetenskapsbaserad utbildning av hög kvalitet, säger rektor Johan Schnürer.

Ökningen är en del i den större satsning på forskning som aviserats i den forsknings- och innovationspolitiska proposition som lades fram i december 2020. Regeringen och samarbetspartierna har särskilt prioriterat att stärka högskolornas forskning. Men också de nyare universiteten har kommit väl ut – och Örebro universitet har lyckats bäst bland dessa, konstaterar Johan Schnürer.

Han berättar också att Örebro universitet nu för tredje gången genomför en utvärdering av den forskning som bedrivs vid lärosätet.

– En förutsättning för fortsatt framgång är att vi alltid strävar efter högsta kvalitet. I veckan sker alla bedömarmöten i den stora forskningsutvärderingen ORU 2020. Ett 30-tal externa bedömare granskar material och möter våra forskare i en dialog om bästa möjliga kvalitetsutveckling för framtiden, säger Johan Schnürer.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Kicki Nilsson/Icon

Örebro universitets fick förra året nästan 290 miljoner kronor i forskningsanslag. Regeringens vårbudget föreslår att basanslaget ökas med 30 miljoner kronor för 2021, vilket innebär en ökning med tio procent.

Här kan du läsa mer om Örebro universitets strategiska satsningar på forskning inom bland annat Mat och hälsa, Framtidens lärarutbildning, Teknikutveckling i samverkan och Successful ageing.