Nu kommer antagningsbeskeden inför vårterminen

Studenter i Novahuset på Örebro universitet.

Du som har antagits till en utbildning har fram till den 17 december på dig att tacka ja via Antagning.se.

Idag får alla som anmält sig till vårens kurser och program sina antagningsbesked. Omkring 700 nya studenter börjar studera på ett utbildningsprogram vid Örebro universitet i januari.
– Vi planerar i första hand för undervisning på plats på campus, säger Anna-Karin Andershed, prorektor vid Örebro universitet.

Det första urvalet till vårens utbildningar vid universitet och högskolor är nu klart. Alla som sökt en utbildning kan läsa sitt antagningsbesked på Antagning.se.

Cecilia Andersson Mårdh

Cecilia Andersson Mårdh.

– Vi fick nästan 25 000 ansökningar till våra program och kurser inför vårterminen. Runt 13 000 får ett positivt antagningsbesked. Det inkluderar både studenter som redan läser på ett program och söker kurser inom programmet – och studenter som läser fristående kurser. Ungefär 700 är nya studenter som påbörjar en utbildning på något av de elva program som startar i januari, berättar Cecilia Andersson Mårdh, utbildningskoordinator vid Örebro universitet.

Rustade inför vårterminen

Under hösten har undervisningen vid Örebro universitet stegvis gått från att vara digital på distans, till att i huvudsak ske på campus igen.

Anna-Karin Andershed

Anna-Karin Andershed

Till våren räknar universitetet med att fortsätta ha undervisningen på plats på campus. Men det finns en beredskap för att snabbt kunna gå över till undervisning som delvis sker på distans om det kommer nya restriktioner.

– Vi är rustade för en vårtermin oavsett i vilken form vi ska bedriva undervisningen. Den digitala och pedagogiska kompetensen i hela organisationen har ökat under pandemin, inte minst tack vare det utvecklingsarbete som bedrivs vid Högskolepedagogiskt centrum, säger Anna-Karin Andershed, prorektor vid Örebro universitet.

”Missa inte introduktionen”

Emilia Malm

Emilia Malm.

Även Örebro studentkår förbereder just nu för att kunna välkomna alla nya studenter i januari, berättar Emilia Malm som är ordförande för Örebro studentkår.

– Studentlivet vid Örebro universitet erbjuder en stor bredd av sätt att engagera sig på och det finns något som passar alla. Mitt bästa tips för dig som ska börja studera i Örebro är att delta på Örebro studentkårs introduktion. Ett tillfälle att lära känna nya vänner, bekanta sig med staden och få minnen för livet, säger hon.

Tacka ja till din utbildningsplats

Du som har antagits till en utbildning har fram till den 17 december på dig att tacka ja till din plats via Antagning.se. Där hittar du också de utbildningar som har öppet för sen anmälan. 

Vårterminen startar den 17 januari.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Jonas Classon, Anders Liljenbring, Maria Eberfors och Emil Kihlgård

Nästan 25 000 ansökningar kom in till de kurser och program som Örebro universitet erbjuder under vårterminen 2022. Idag får runt 13 000 besked om de har antagits till en kurs eller ett program.*

Ungefär 700 nya studenter kommer att påbörja sina studier på ett program vid Örebro universitet till våren.

Flest sökande hade Läkarprogrammet, Psykologprogrammet, Socionomprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet och Civilekonomprogrammet.

Här kan du läsa mer om söktrycket till vårens utbildningar.

* En student kan söka till flera utbildningar och räknas då flera gånger.