Ny avhandling: Framgångsrika plattformsföretag fyller behov av gemenskap i Sverige

Andrea Geissinger

Plattformsföretagen, med pionjärer som Airbnb och Uber, är en typ av samhällsorganisatörer och fyller ett behov av gemenskap i det individualiserade Sverige. Det visar Andrea Geissinger i sin doktorsavhandling i företagsekonomi.
– Tider av osäkerhet, oro och rädsla för framtiden får oss att längta efter tillhörighet och gemenskap. Detta kan vara en förklaring till varför delningsplattformar är så populära, säger Andrea Geissinger.

När Airbnb och Uber gjorde entré blev delningsekonomin en kraft som snabbt kom att förändra marknader och affärsmodeller runtom i världen. Med hjälp av algoritmer låter de båda plattformsföretagen individer och affärsmöjligheter mötas direkt – och tar på så vis bort eller ersätter mellanhänder. För Airbnb handlar det om boende och för Uber om resande.

Många plattformar har gått ifrån ett utbyte direkt mellan två jämlika parter. I stället har en professionalisering ägt rum där många av de individer som erbjuder sina tjänster via plattformarna ofta betraktas som egenföretagare. Det har förändrat traditionella affärsmodeller och skapat en ny typ av helt digital marknad.

Idag tas delningsekonomin för given

Det visar Andrea Geissinger i sin avhandling ”Platforms in Liquid Modernity: Essays about the Sharing Economy, Digital Platforms and Institutions”, vilken tar sitt avstamp i den framväxande delningsekonomin i Sverige från och med 2016. Hon studerar olika aspekter av och samverkan mellan delningsekonomin, plattformar och institutioner.

– I dag tas delningsekonomin närapå för given och är en självklar del av våra sociala liv, men så var det inte för bara några år sedan, säger Andrea Geissinger.

Andrea Geissinger har använt metoden Social Media Analytics (SMA) som samlar in och analyserar inlägg från sociala medier.

– Vill man fånga upp tidsandan är få platser mer träffsäkra än sociala medier. Mer än hälften av världens befolkning använder sociala medier och genomsnittsanvändaren tillbringar varje dag 2 timmar och 24 minuter på sociala medieplattformar, säger Andrea Geissinger som studerat hur användarna diskuterar särskilda ämnen i sociala medier.

Ovanlig gemenskap i Sverige

I dag är plattformsföretag en typ av samhällsorganisatörer, enligt henne. Hon pekar på att plattformarna rymmer en form av gemenskapsidéer som annars är ovanliga i Sverige:

­­– Att leva i tider fyllda med osäkerhet, oro och rädsla för framtiden, och att göra detta i individualiserade Sverige, får oss att längta efter tillhörighet och gemenskap. Detta kan vara en förklaring till varför delningsplattformar blivit så populära. De är skräddarsydda för att fylla detta behov och har gemenskapsidéer i sin själva kärna.

Gemenskap används som ett slags ankare på de digitala plattformarna där interaktion görs genom att vi bland annat får recensera och ge varandra betyg. Utvecklingen har gett positiva och negativa effekter.

­­– Även om nyttan, i form av en ökad tillgång till varor och tjänster, leder till oerhört positiva gensvar hos konsumenter, så kan de samtidigt bortse från flera av de negativa konsekvenser som har utvecklats över tid.

Hon pekar på att flera av dessa plattformar har gått över till beteenden som exploaterar den nya digitala ”vilda västern” och i vissa fall inte tar sitt ansvar för konsekvenserna av den digitala transformationen.

 – I vår längtan efter gemenskap finns det alltid en risk att vi faller för en varg i fårakläder, säger Andrea Geissinger.