Ny bok om verkligheten bakom rubrikerna om HVB-hem

Jürgen Degner

Ny lagstiftning, fler aktiviteter för klienter och utökade befogenheter för personalen. Det är tre förslag i den nya boken HVB-hem i praktiken.
– Bilden i media är mörk – självmord, överdoser, sexuella övergrepp och våld. Samtidigt är det som om vi förväntar oss att personalen ska vara supermänniskor, säger Jürgen Degner, forskare i socialt arbete vid Örebro universitet.

Varje dag placeras unga och vuxna på Hem för vård eller boende, HVB, och inte sällan hörs kritiska röster i media från anhöriga om att deras barn, syskon eller föräldrar far illa.

– Bakom rubrikerna döljer sig mycket svåra arbetsuppgifter och en kontraproduktiv lagstiftning, som tillsammans med bristfälliga befogenheter inte gör jobbet enklare, förklarar Jürgen Degner, som arbetat både inom kriminalvården och på behandlingshem innan han började forska.

Misstänker på goda grunder

Om klienter inte ger sitt medgivande får personalen till exempel inte titta i en väska, söka igenom deras rum eller konfiskera en mobiltelefon.

– Det gäller även om man på goda grunder misstänker att det finns vapen eller droger i rummet. Eller att telefonen används för att beställa detta, säger Jürgen Degner.

– Personalen ska hantera våldsamma incidenter utan möjlighet att isolera hotfulla eller påtända klienter och samtidigt ska de behålla lugnet och knyta förtroendegivande och tillitsfulla relationer – i den här arbetsmiljön.

Han försvarar inte våld även om personalen blir provocerad eller verbalt attackerad men tycker att fler borde sätta sig in i hur det är att arbeta på ett HVB – innan de i debatten kritiserar ledning och personal.

– Det är väldigt lätt att vara soffcoach som forskare i ett tryggt kontor, eller att stifta lagar som politiker, eller beröras känslomässigt av en klient som farit illa. Och jag har full förståelse för nära anhöriga som inte gör annat än att oroa sig för barn eller föräldrar.

Lyfta upp till ytan

– Men verkligheten på våra institutioner är väldigt komplicerad och det behöver lyftas upp till ytan hur miljön är – för både personal och klienter, säger Jürgen Degner.

Han anser inte att kritiken mot behandlingshemmen är obefogad men att det behövs mer kunskap, en ändrad lagstiftning och utökade befogenheter för att förbättra miljön.

Boken beskriver bakgrunden till utmaningarna, men också hur en vardag på ett HVB kan se ut och vilka lösningar forskarna tror behövs för att lyckas med uppdraget.

– Vi hoppas kunna bidra med perspektiv på och kunskap om hur man bör utvecklar både organiseringen och behandlingsinnehållet dygnet runt på ett HVB för att få en effektiv, kvalitetsstyrd och hållbar verksamhet. 

Boken HVB-hem i praktiken vänder sig till studerande med socialpedagogisk och beteendevetenskaplig inriktning såväl som till socionomstudenter, men också till yrkesverksamma och beslutsfattare inom området.

Jürgen Degner har skrivit boken tillsammans med Erica Giselsson och Annika Wassberg.

Text och foto: Linda Harradine