Ny bok ska hjälpa små barn att prata om sorg och starka känslor

Kristina Collén.

Kristina Collén är författaren bakom barnboken ”Min mamma bor under en sten”.

Många barn i Sverige har erfarenheter av svåra saker som att förlora en förälder eller våld i hemmet. Saker vi inte pratar så ofta om.
Med boken ”Min mamma bor under en sten” vill Kristina Collén, universitetsadjunkt i socialt arbete, underlätta de svåra samtalen med barn.

Boken ”Min mamma bor under en sten” börjar hemma hos Siri där det är bråkigt. Därför bestämmer Siri att tillsammans med sitt gosedjur Dino ge sig ut på äventyr i det okända för att hitta stenen där mamma bor.

– Boken handlar om starka känslor och sorg. Den handlar om att upptäcka att världen inte alltid är en snäll plats att leva på, men att det också finns hjälp att få, säger Kristina Collén bokens författare och universitetsadjunkt i socialt arbete vid Örebro universitet.

Samtal om känslor

Omslag till boken "Min mamma bor under en sten"

Ungefär fyra procent av alla barn i Sverige har förlorat en förälder innan de fyllt 18 år. När det handlar om våld i hemmet räknar man med att tio procent av alla barn i Sverige har upplevt det någon gång.

– Små barn är särskilt utsatta då de saknar ord för att beskriva vad de har varit med om, säger Kristina Collén som själv har i många år arbetat som socionom och kurator inom habilitering och elevhälsa.

Boken riktar sig framför allt till små barn som är 3–6 år gamla. I bokens lärarhandledning finns också tips på konkreta övningar som kan hjälpa barn att sätta ord på känslor. Bilderna i boken kan också användas för att ta upp svåra samtalsämnen och stimulera till lek och utveckling av fantasi.

– Min förhoppning är att boken ska användas av personalen inom förskolan, socialtjänsten och föreningar som på olika sätt arbetar med utsatta barn, säger hon.

Uppmärksammad av Kulturrådet

Boken ”Min mamma bor under en sten” har i somras tilldelats litteraturstöd från Kulturrådet. Syftet är att främja mångfald, kvalitet, läsning och spridning av litteratur. Litteraturstödet används också för att köpa in ett exemplar av boken till varje stadsbibliotek i Sverige.

– Jag och bokens illustratör Emmelie Salomonsson blev väldigt glada för det. Det är en kvalitetsstämpel för hela boken, för både texten och illustrationerna, säger Kristina Collén.

Text: Jasenka Dobric
Foto: Jesper Eriksson