Successful ageing

Ny forskning: Musik ökar psykiskt välbefinnande hos äldre män

Katarina Lindblad.

Katarina Lindblad.

I samband med pensionering kan många äldre män känna sig ensamma och isolerade. Då kan musik fungera som ”plåster på själen” och få dem att komma i kontakt med sina känslor och skapa social gemenskap.
– Musiken stärker äldre mäns välbefinnande, säger Katarina Lindblad.

Doktoranden och musikterapeuten Katarina Lindblad tillhör forskarskolan Successful ageing vid Örebro universitet. I sin doktorsavhandling har hon undersökt hur musik i vardagen påverkar äldre mäns välbefinnande.

– Huvudslutsatsen är att musik hjälper äldre män att vara i kontakt med sina känslor, ett behov som de inte har mycket utrymme för i andra sammanhang, säger Katarina Lindblad.

För männen var musiken en fristad, en plats där de kunde vara känslosamma utan att deras manlighet ifrågasattes. Studien visade också att de män som var aktiva utövare av musik, som körsångare eller amatörmusiker, upplevde att musiken stärkte deras självförtroende och självkänsla.

– De hade ett intresse för fakta och kunskap, blev stimulerade av att lära sig nya saker, och tyckte även om att själva berätta och visa sin kunskap, berättar Katarina Lindblad.

Social gemenskap

Studien består av två delar: intervjuer med äldre män om deras förhållande till musik och observation av en musiklyssningsgrupp med socialt utsatta äldre män. Resultaten visar att musiken också utvecklade en gemenskap i musiklyssningsgruppen.

– Flera av deltagarna hade sökt sig till grupperna för att få dela sitt musikintresse med andra. Att träffas och tillsammans uppleva musik gav männen en känsla av tillhörighet, säger Katarina Lindblad.

Men även om musiklyssningsgruppen skapade social gemenskap bland männen blev de aldrig personliga med varandra. Deltagarna undvek att berätta om sig själva, sina känslor och minnen. De flesta lärde sig inte ens varandras namn.

– Männen knöt inte an till varandra som personer även om de delade upplevelserna bidrog till deras välbefinnande, förklarar Katarina Lindblad.

Anpassa aktiviteter

Maskulinitetsnormer kring att inte visa sig svag och inte ”vara som en kvinna” gör att många äldre män undviker att delta i sociala aktiviteter som främst lockar kvinnor. De vill hellre göra saker tillsammans. Katarina Lindblad ser ett behov av att utveckla och anpassa sociala aktiviteter så att även äldre män känner sig inkluderade och bekräftade.

– Många aktiviteter för äldre är skapade av kvinnor för kvinnor. Vi måste hitta sätt att erbjuda olika sociala sammanhang som också tilltalar äldre män. Då kan musik vara en nyckel, säger hon.

Text och foto: Jasenka Dobric