Shopping och gåvor en form av ritualer – vad händer när människor vill byta livsstil

Magnus Boström.

I somras, närmare bestämt 29 juli, hade vi använt jordens resurser för 2021. Magnus Boström, professor i miljösociologi, ska undersöka vilka möjligheter och hinder som finns för att ställa om vår livsstil och minska vår konsumtion. För detta har han fått tre miljoner kronor från det statliga forskningsrådet Formas.

– Shopping, gåvor och semesterresor är en form av ritualer som är centrala för att bygga relationer till andra människor. De är en självklar del av vår vardag. Men vi måste vrida och vända på det som vi ser som självklart för att hitta nya sätt att leva – inom planetens gränser, säger Magnus Boström.
 
Han ska ta reda på vad som händer när människor bryter mot den överkonsumtion som idag ses som det normala. Vilket motstånd möter de som vill förändra sin livsstil. Och vilket socialt stöd finns och behövs för att motverka hinder och utveckla alternativ. Personer som redan har förändrat sin livsstil såväl som människor som är på gång att göra förändringar kommer ingå i undersökningen.

Bekräfta relationer 

– Konsumtion är till exempel ett sätt att bekräfta relationer till nära och kära. Vad händer när du inte vill köpa julklappar eller presenter? Vad händer när en av familjemedlemmarna vill att familjen ska gå över till enbart vegetariska eller växtbaserade måltider? Eller inte vill flyga till semestermålet?
                                                                                                
Han kommer undersöka konsumtion utifrån flera olika perspektiv – inte minst kopplat till status. Konsumtion är ett sätt att markera både social tillhörighet och åtskillnad.
 
– Jag ska undersöka hur de människor som försöker ställa om och minska sin konsumtion upplever kraften av de sociala jämförelser som konsumtion innebär.

Hantera tidsbrist 

Vi konsumerar också för att hantera tidsbrist och för att snabbt kunna komma till jobbet, till familj och vänner eller bort på semester.
 
– Vilka samarbeten och vilket stöd finns för att människor inte ska känna sig ensamma eller för att underlätta och lösa praktiska saker i vardagen. Det kan handla om att låna och dela på cyklar eller verktyg till exempel.
 
Syftet med projektet är att bidra med kunskap om vilka hinder och möjligheter som finns för att vi ska klara av att ställa om vår livsstil och minska vår konsumtion för att göra det möjligt att leva inom planetens gränser.
 
– Inte minst kan vi lära oss av pandemin, som har inneburit en förändring i konsumtionsmönster, om än inte frivilligt. Vilken roll kan den ha spelat för att avslöja masskonsumtionen. Med masskonsumtion syftar jag på en samhällsstruktur och kultur som gör att konsumtion genomsyrar våra vardagsliv.

Text: Linda Harradine
Foto: Jesper Mattsson