Ny hörseltest hjälper att skilja ut de minsta språkljuden

Erik Witte mäter hörselnedsättning

Bland, blund eller blond? I det talade språket är språkljuden de allra minsta komponenterna.
Vid en hörselnedsättning blir det svårt att hänga med i samtal om flera språkljud faller bort. Erik Witte har i sin doktorsavhandling tagit fram ett test som kan mäta hur olika svenska språkljud uppfattas.

Erik Wittes SiP-test (Situated Phoneme test) mäter hur väl personer med hörselnedsättning uppfattar olika svenska språkljud. För att säkerställa att SiP-testet verkligen mäter vad som avses har han kontrollerat en rad egenskaper hos de olika svenska ord som ingår i testet.

– Hur man uppfattar ord beror inte bara på hur hörbara de är utan också på en rad andra faktorer. Det kan vara hur vanligt förekommande de är i språket, hur stor förväxlingsrisk det är med andra ord, hur deras språkljud är kombinerade och hur de stavas, säger Erik Witte, som arbetar som audionom på Audiologiskt forskningscentrum vid Universitetssjukhuset Örebro, USÖ.

Han har sammanställt en databas för svenska språket som innehåller 800 000 ord där alla mått är beräknade.

– Mina forskningsresultat visar att sådana faktorer kan ha mycket stor betydelse. Jag har undersökt hur dessa inverkar vid taluppfattning i störande bakgrund, säger Erik Witte.

Hörselmätningen med SiP-testet äger rum i en realistisk ljudmiljö till skillnad från nuvarande hörseltest. En realistisk ljudmiljö innebär att testet kan användas för att utvärdera vilken nytta olika rehabiliteringsinsatser medför.

– Vi kan exempelvis undersöka nyttan av en hörapparatanpassning genom att jämföra mätresultaten med och utan hörapparat, berättar han.

Som att sitta på en parkbänk

Det nya hörseltestet tar fem minuter. Personen sitter vid en touchskärm och får upp tre olika svar. Alternativen är tre ord med ett språkljud som skiljer, exempelvis bland, blund och blond. I två sidohögtalare vid personen hörs det bakgrundsljud med verkliga ljud. Det ska vara som att personen sitter på en parkbänk med en gata bakom och bredvid en lekplats. Hörseltestet testar bara de språkljud som liknar varandra och det ingår 84 ord som täcker alla svenska språkljud.

– För personer med hörselnedsättning kan bra hjälp innebära ökade möjligheter att delta aktivt i vardagslivets konversationer med kolleger, familj och barnbarn. Det ökar i sin tur livskvalitén, säger Erik Witte.  

Text och foto: Elin Abelson

Den genomsnittliga hörseln sjunker efter 50 år och befolkningen blir allt äldre. Det gör att fler idag har problem med hörselnedsättning. Idag är det cirka 400 000 personer som har hörapparat i Sverige. Majoriteten är äldre.

Framöver kommer audiologiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro att provköra testet och på sikt kommer förhoppningsvis testet kunna användas på alla audiologiska kliniker i Sverige