This page in English

Ny masterutbildning i kemi sätter fokus på miljöforskning i Arktis

En student samlar in ett prov i vacker solnedgång i arktiskt landskap med mycket snö.

Vill du bli expert på hur klimatförändringarna i Arktis påverkar miljögifters spridning och i slutändan miljön och vår hälsa? Nu lanserar Örebro universitet tillsammans med universitet i Norge och Danmark ett nytt masterprogram i kemi med inriktning mot arktisk miljöforensik.

Vad är det för kemikalier som kommer ut i naturen när isbergen smälter i Arktis på grund av den globala uppvärmningen – och hur påverkar dessa kemikalier människor och miljö?

– Behovet av att lära upp fler forskare och experter som har kunskap att studera klimatförändringarnas konsekvenser i den arktiska miljön är stort, säger Leo Yeung, forskare i kemi vid Örebro universitet och programansvarig för det nya programmet Nordiskt masterprogram i kemi med inriktning mot arktisk miljöforensik.

Kompetensen efterfrågas både inom den akademiska världen, av statliga och regionala myndigheter, organisationer och inom industri och näringsliv.

– Många av de experter som finns idag går i pension och därför finns det ett akut behov av specialister som kan utföra kemiska riskanalyser och säkerhetsbedömningar – och som också har kunskap om vilka konsekvenser olika kemikalier har på miljön och vår hälsa.

Studera i flera nordiska länder

Det nya masterprogrammet är ett samarbete mellan tre nordiska universitet: Norges miljö- och biovetenskapliga universitet, Syddansk universitet i Danmark och Örebro universitet. Det skapades på initiativ av Nordiska ministerrådet och omfattar 120 högskolepoäng, vilket innebär två års studier.

– Vissa kurser ges vid Örebro universitet och andra vid universiteten i Danmark och Norge. Det finns också möjlighet att studera vid ett forskningscenter på den norska ögruppen Svalbard i Arktis, berättar Leo Yeung.

Programmet omfattar såväl teoretisk kunskap – baserad den senaste forskningen – som fältarbete, laborationer och studier av verkliga fall från industri- och forskningsprojekt.

Chans att bidra till hållbar utveckling

Studenter som har en kandidatexamen som omfattar minst 60 högskolepoäng i kemi är behöriga att söka.

– Det nya programmet erbjuder många karriärmöjligheter för dig som är intresserad av miljöforskning, vill bidra till en hållbar utveckling och tycker om att arbeta internationellt. Vi välkomnar studenter från både de nordiska länderna och resten av världen, säger Leo Yeung.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Eirik Rolland Enger

Anmälan till det nya programmet öppnar den 15 mars. Här kan du läsa mer om Nordiskt masterprogram i kemi med inriktning mot arktisk miljöforensik.   

Den internationella antagningen pågår just nu. Läs mer om den här.