Ny studie: Låg vilopuls ökar risken för återfall i kriminalitet

Sofi Oskarsson

Låg vilopuls ökar risken för att återfalla i kriminalitet. Det visar en ny studie som också för första gången undersökt hur blodtrycket påverkar samma risk.
– Puls och blodtryck skulle kunna vara en del i att identifiera personer som löper högre risk att begå nya brott, säger Sofi Oskarsson, doktorand i psykologi.

Tidigare forskning har visat att personer med låg vilopuls löper en förhöjd risk att begå brott. Den nya studien publicerad i PLOS One visar att den ökade risken också finns för återfall i kriminalitet.

Uppgifterna om puls och blodtryck från män som mönstrat, födda mellan 1958 och 2010, har samkörts med uppgifter från belastningsregistret om dömda män. Analysen visar att det finns en riskökning på 23 procent att återfalla i brott för dem som har en låg puls, mellan 35 och 60 slag i minuten.

 Sofi Oskarsson är försiktig i sin tolkning av riskökningen:

 – Det är inte så att om du har en låg vilopuls så återfaller du i kriminalitet.  Men det kan vara så att låg puls och lågt blodtryck kan vara ytterligare faktorer som kan användas i de riskbedömningar för återfall som bland annat görs av kriminalvården och inom rättspsykiatrin, säger Sofi Oskarsson.

Tidigare känd egenskap

Låg puls är alltså sedan tidigare känt som en egenskap hos personer som begår brott. Samma låga puls har många av dem som väljer att söka sig till jobb som medför risker. Sofi Oskarsson exemplifierar med bombdesarmerare. Eller för den delen personer som hänger sig åt extremsporter, som fallskärmshoppning och bungyjump.

 – De söker efter situationer som får upp pulsen eftersom den låga pulsen ger ett kroppsligt obehag, säger hon.

Som grupp är alltså personer med låg puls benägna att ta risker, och för dem som begår brott kan denna egenskap medföra att traditionell behandling för att förebygga återfall inte har önskad effekt.

 – Dessa redan dömda kan sakna förmågan att lära av sina erfarenheter, inte se konsekvenserna av sina handlingar och inte bry sig om att de kan straffas, säger Sofi Oskarsson.

Förfina riskbedömningen

Hon ser resultatet av denna studie som ett steg mot att förfina riskbedömningsmodeller.

 – En riskökning på 23 procent är tillräckligt mycket för att gå vidare och se hur låg puls kan användas tillsamman med väletablerade riskfaktorer för återfall i brott som till exempel tidigare kriminalitet, missbruk, civilstånd och arbetslöshet, säger Sofi Oskarsson.

Denna studie visar för första gången på ett statistiskt säkerställt vis att det finns ökad risk för återfall i brottlighet för personer som har låg puls. Studien visar också för första gången att lågt blodtryck också medför en ökad risk.

 – Ingen har tidigare forskat på blodtrycket och risken för återfall i brott. Resultatet ger oss en bredare förståelse, men låg puls är mer intressant, säger Sofi Oskarsson.

Register sätter gränser

I studien är puls och blodtryck två separata mått. Det går alltså inte att se om en person har både låg puls och lågt blodtryck.

Andra fysiologiska egenskaper skulle också kunna vara intressanta, men fanns inte med under mönstringen. En nackdel med registerstudier är att forskningen är begränsad till vad som finns, konstaterar Sofi Oskarsson.

Text och foto: Maria Elisson