Ny undersökning: 93 procent kan rekommendera Örebro universitet

Ali Bhatti

Ali Bhatti valde att stanna i Örebro när han var klar med sitt masterprogram.

Över hälften av de internationella studenterna stannar i Sverige efter utbildningens slut och 22 procent bosätter sig i Örebro län. Dessutom kan 93 procent rekommendera Örebro universitet. Det visar en undersökning bland tidigare studenter på Örebro universitets internationella masterprogram.

Internationalisering av samverkan, INSA
Är ett Vinnovafinansierat projekt som pågått sedan slutet av 2017 med följande deltagande lärosäten:
·       Jönköping University
·       Örebro universitet
·       Mittuniversitetet
·       Linköpings universitet
·       Malmö universitet
·       KTH
·       Högskolan i Skövde
·       Högskolan i Gävle

– Jag valde Örebro i första hand eftersom programmets innehåll passade perfekt för min bakgrund inom statistik från Pakistan. Dessutom lockade Örebro som stad. Den är lagom stor, här finns allt man behöver, säger Ali Bhatti, som valt att stanna i Örebro efter studierna.
 
Han kom hit 2009 för att läsa masterprogrammet i statistik och jobbar idag som statistiker med datainsamling på Statistiska Centralbyrån, SCB.
 
– Idag har jag världens bästa jobb med både fantastiska kollegor och intressanta och utvecklande arbetsuppgifter, säger han.

Gått universitetets internationella masterprogram

Ali Bhatti är en av totalt 800 studenter i undersökningen. De har gått universitetets internationella masterprogram och tagit mer än 30 högskolepoäng. Av dessa har cirka 200 svensk bakgrund och resten är liksom Ali Bhatti internationella studenter.
 
Undersökningen är en del av Internationalisering i samverkan, INSA, ett projekt finansierat av Vinnova. De tidigare studenterna har fått svara på en enkät och berätta vad de tycker om sin studietid och vad de jobbar med idag.

Ida Andersson-Norrie

Ida Andersson-Norrie

– Det är mycket glädjande att hela 93 procent av alumnerna kan tänka sig att rekommendera Örebro universitet. Det ser vi som ett kvitto på att vi bedriver högkvalitativa och relevanta utbildningar, säger Ida Andersson-Norrie, internationaliseringsstrateg och Örebro universitets projektägare av INSA.  

Positivt att alumner trivs bra i Örebro

– Det är också positivt att många alumner trivs väldigt bra i Örebro och i Sverige och därför väljer att stanna kvar efter sina avslutade studier, tillägger Ida Andersson-Norrie.
 
Vanligast är att de tidigare studenterna har gått vidare till doktorandstudier och olika forskaranställningar, men många jobbar inom bristyrken som ingenjörer, mjukvaruutvecklare, statistiker och biomedicinska analytiker.
 
– De jobbar på universitet, inom en region, på andra myndigheter, större företag eller är egenföretagare. Detta visar på den ”brain gain” som internationella masterprogram kan bidra med till Sverige, säger Pia Bro-Nygårdhs, Örebro universitets projektledare för INSA.

Pia Bro-Nygårdhs

Pia Bro-Nygårdhs

Ett sätt att skapa kontakt

Enkätundersökningen var inte bara ett sätt att få reda på vad de tidigare studenterna tyckte om studietiden utan också ett sätt att skapa kontakt och fråga om de tidigare studenterna ville fortsätta samverka med universitetet.
 
95 procent av deltagarna angav att de var intresserad av fortsatt engagemang och 39 procent av dessa bor utomlands och ger därför universitetet goda möjligheter för internationell samverkan.
 
– Vi vill gärna ta tillvara intresset för mentorskap, mottagande av praktikanter, gästföreläsningar, studiebesök, expertkunskaper eller liknande, säger Pia Bro-Nygårdhs.
 
Ali Bhatti tycker att det är en bra idé. Han hade uppskattat det under sin utbildningstid.

Hade varit bra med en mentor 

– Det hade varit bra med en mentor som hade kunnat ge en inblick i det framtida yrkesområdet och varit en ingång till olika nätverk som gör det lättare att få kontakter på arbetsmarknaden. Jag skulle gärna engagera mig som mentor och dela med mig av mina erfarenheter, säger Ali Bhatti.
 
INSA-projektet avslutas i början av 2021 men Ida Andersson-Norrie ser redan nu potential för fortsatt arbete.
 
– Vi har sett att det finns stora möjligheter att utöka och koppla ihop vårt arbete med såväl internationalisering som samverkan genom våra alumner, säger Ida Andersson-Norrie.
 
– Överhuvudtaget har INSA visat oss hur mycket vi har att vinna genom en närmare kontakt med våra alumner. Vi kommer till exempel att gå vidare med djupintervjuer under våren. Vi vill veta mer om alumnernas intresse för att engagera sig och deras syn på sin utbildning. Våra studenter är en fantastisk tillgång som behöver vi ta tillvara på.