Ny utbildning för handledare inom medicin och hälsa

sjukskötsköterskestudenter arbetar tillsammans med en docka i mänsklig storlek som de vårdar.

Intresset är stort för universitetets nya handledarkurs, som riktar in sig på interprofessionellt lärande, det vill säga när olika yrkesgrupper lär sig av, om och med varandra.

– Framtidens sjukvård kräver att vi arbetar tillsammans över våra yrkesområden, säger Desiree Wiegleb Edström.

Handledning i klinisk verksamhet, grund  ingår i Högskolepedagogiskt centrums kursutbud. 

I Örebro universitets läkar- och vårdutbildningar är stora delar av utbildningen förlagd i klinisk verksamhet, för att studenterna ska få lära sig olika delar av sitt kommande yrke i praktiken. Därför har handledarna på praktikplatserna en viktig roll. Handledaren ska återkoppla och stötta studenten i verksamheten, ansvara för att den verksamhetsförlagda utbildningen stämmer överens med studentens kursmål och möta studenten i olika situationer och utvecklingsfaser. Handledning är även en viktig del i den fortsatta yrkesutvecklingen och därför riktar sig kursen även till handledare till AT-, BT- och ST-läkare, som har krav på genomgången handledarutbildning.

– Genom den här kursen vill vi ge handledaren olika verktyg för att känna sig trygg i sin pedagogiska och formella roll. Handledning är även viktigt då det handlar både om individens utveckling och för att patienten ska få så bra vård som möjligt, säger Desiree Wiegleb Edström, kursansvarig och universitetslektor med högskolepedagogisk inriktning.

Desiree Wiegleb Edström

Desiree Wiegleb Edström

Hon fortsätter:

– Handledaren ska även bedöma studenten och informerar examinatorn hur den verksamhetsförlagda utbildningen har gått utifrån olika kriterier som står i kursplanen. Det är dock inte handledaren som slutligen examinerar studenten, utan det är examinatorn på respektive kurs.

Universitetet har tidigare erbjudit kurser till handledare i klinisk verksamhet. Men nu har Region Örebro län tillsammans med fakulteten i medicin och hälsa tagit ett nytt grepp med en tvärprofessionell grundkurs som utgår från ett interprofessionellt lärande för deltagarna.

– Interprofessionellt lärande innebär att vi lär oss om, med och av varandra. Inom sjukvården arbetar vi tillsammans med olika yrkesgrupper, därför ska det vara helt naturligt om man vid vissa tillfällen handleder en student från en annan profession.

Urval av kursdeltagare

Kursdeltagarna blandas från olika yrkesgrupper och antagningsbesked skickas ut några veckor efter sista anmälningsdag. Redan nu är intresset stort, närmare 70 personer har anmält sig till kursen från olika professioner inom medicin och hälsa. Under vårterminen ges kursen vid två tillfällen med 24 deltagare per omgång.

– Vi vet att det finns ett stort behov av en sådan här utbildning ute i verksamheten. Därför planerar vi redan nu att ge kursen vid fler tillfällen i höst.

Text: Anna Asplund
Foto: Jesper Mattsson och Anders Liljenbring 

Faktaruta

Handledning i klinisk verksamhet, grund är den första kursen som lanseras i ett kursutbud som är planerat att innehålla flera moduler. Kurserna vänder sig till de som har anställning inom Region Örebro län, Örebro kommun och Örebro universitet. Kursdeltagarna ska vara handledare till studenter i verksamhetsförlagd utbildning inom hälso- och sjukvården. Utbildningen motsvarar även kurskrav inom ramen för läkares ST samt grundkrav för att vara handledare till läkare under AT, BT och ST.

Kursutbudet och modulerna är framtagna i ett samarbete mellan Region Örebro län och fakulteten i medicin och hälsa vid Örebro universitet. Till den första modulen kommer filmer att produceras för att ge en introduktion till handledarens pedagogiska roll, formella roll och bedömning. Filmerna kommer att publiceras externt på kursens webbplats innan kursstart och alla som vill kan ta del av dem, även de som inte planerar att gå kursen. De som blir antagna till Handledning i klinisk verksamhet, grund ska ha sett filmerna och klarat av ett digitalt test för att kunna registreras på kursen. Efter modul ett och två planeras ytterligare två moduler som ska erbjuda ett smörgåsbord av olika kurser.