Ny utbildning ska locka högskoleutbildade till läraryrket

En lärare och en elev ritar matematiska figurer på en svart tavla

Det råder stor brist på lärare, särskilt inom naturvetenskapliga ämnen.

Till hösten startar Örebro universitet en utbildning för dig som redan har studerat på högskolan och vill komplettera dina studier för att kunna ta ut en ämneslärarexamen.
– Det finns en enorm efterfrågan på lärare, särskilt inom de naturvetenskapliga ämnena, säger Steffen Keiter, programansvarig.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) omfattar 90 högskolepoäng (hp) och innebär att du blir behörig att undervisa i gymnasieskolan och/eller årskurs 7-9.

Ansökan öppnar den 15 mars och utbildningen startar den 30 augusti 2021.

Här kan du läsa mer om utbildningen.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) riktar sig till dig som har läst minst 90 högskolepoäng i matematik, kemi, biologi, naturkunskap, svenska, engelska eller historia. Utbildningen är på heltid och ges på distans under tre terminer. Vid fyra tillfällen per termin träffas man på Örebro universitet.

– Utbildningen omfattar både pedagogik och didaktik, vilket innebär att den sätter fokus på aspekter som villkorar lärandet och hur man kan organisera undervisning i ett klassrum. Ämneskunskapen har studenten med sig från tidigare studier, säger Steffen Keiter, som är programansvarig för den kompletterande pedagogiska utbildningen.

Redan under första terminen ingår en period av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), då man är ute i skolan och lär sig  yrket i praktiken under handledning av en lärare. Andra terminen innehåller två VFU-perioder och sista terminen en VFU på fem veckor.

– VFU är en viktig del av utbildningen då man ges tillfälle att möta eleverna och få praktiska erfarenheter av läraryrket under handledning.

Utbildning på distans öppnar upp för fler sökande

Kompletterande pedagogisk utbildning är en del av regeringens satsning på fler vägar in i läraryrket, som ska mota lärarbristen i skolan. Störst är bristen på lärare inom de naturvetenskapliga ämnena. Örebro universitet har tidigare gett KPU mellan 2015-2017 och utbildningsplanen har nu reviderats inför programmets omstart hösten 2021.

– Att Örebro universitet återigen kan erbjuda KPU för ämneslärare är oerhört roligt. Det är viktigt att vi som lärosäte deltar i arbetet med att skapa alternativa vägar in i läraryrket. Vår förhoppning är att vi genom att vi har valt att erbjuda KPU på distans gör det möjligt för fler att utbilda sig till ämneslärare, säger Ulrika Göransson, vicedekan med ansvar för lärarutbildningen vid Örebro universitet.

Steffen Keiter hoppas att utbildningen ska locka även sådana som kanske tidigare inte funderat på en karriär inom läraryrket.

– Som lärare har du ett av världens viktigaste jobb. Har du därför relevant ämnesutbildning och vill vara med och bidra till ungas lärande och utveckling, då hoppas vi att du tar chansen och söker dig till vår utbildning, säger han.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Unsplash