Nya röntgenmetoder ger patienter med njursten bättre vård visar avhandling

Njurstenar

Två nya metoder för att bedöma njurstenar med skiktröntgen har tagits fram vid Universitetssjukhuset Örebro, USÖ. Det är resultatet av en doktorsavhandling vid Örebro universitet av Johan Jendeberg, överläkare på röntgenkliniken vid USÖ.
– De nya metoderna hjälper oss läkare att ge patienterna en bättre behandling än tidigare, säger han.

Med de nya metoderna går det att förutsäga vad en njursten består av, och om en njursten som hamnat i urinledaren kommer att komma ut av sig själv eller inte. Den här kunskapen hjälper till att ge patienten rätt behandling, till exempel för att avgöra om det behövs en operation, eller om medicin behöver sättas in.

Johan Jendeberg visar i sin avhandling att stenens storlek, och var den befinner sig i urinledaren när den upptäcks, har störst betydelse för om den kommer ut av sig själv eller inte. Det har länge rått oenighet i Sverige och internationellt om hur en sten ska mätas.

– Vi kunde visa att det inte spelar någon roll vilket mått som används – längd, bredd eller volym - men att vi mäter mest lika om vi använder stenens längd, vilket också är enklast. Resultatet ska nu ligga till grund för kommande nationella riktlinjer för diagnostik av njursten med skiktröntgen, säger Johan Jendeberg

Johan jendeberg

– Resultat kommer förhoppningsvis att leda både till ett minskat lidande och minskad strålning för patienten, säger Johan Jendeberg.

En njursten som hamnar i urinledaren är en vanlig orsak till kraftig buksmärta. Varje år genomgår 400 patienter i Region Örebro län en skiktröntgenundersökning för njursten. De allra flesta stenar kan behandlas med smärtlindring och kissas ut efter några dagar eller veckor.

– Men en del av stenarna fastnar i urinledaren och måste behandlas kirurgiskt med exempelvis stötvågsbehandling eller laser. Det är viktigt att kunna förutsäga vilka patienters njurstenar som behöver behandling och vilka som inte gör det. Runt 40 procent av patienterna får återfall av njursten och kan behöva förebyggande behandling, säger Johan Jendeberg

Vissa typer av njursten kan behandlas med mediciner. Stenar som bildats genom kristallisering av urinsyra kan behandlas genom att man gör urinen basisk. Urinsyrastenar utgör 10 procent av alla njurstenar, medan 80 procent av stenarna består av kalcium.

– Vi har utvärderat en ny metod med vanlig skiktröntgen som utvecklats tidigare här på Universitetssjukhuset Örebro, för att bedöma om en sten består av urinsyra eller kalcium. Våra resultat visade att metoden kunde förutsäga dessa två typer av stenar med en noggrannhet på 98 procent. Detta gör att upprepade, mer avancerade, undersökningar kan undvikas och patienten utsättas för mindre radioaktiv strålning, säger Johan Jendeberg.

Resultaten från forskningen kan förenkla handläggningen av patienter med njursten genom att rätt behandling kan sättas in tidigt.

– Våra resultat kommer förhoppningsvis att leda både till ett minskat lidande och minskad strålning för patienten, samt en lägre kostnad för vård och sjukfrånvaro för samhället, avslutar han.

Text och foto: Elin Abelson