Nytt beslut: Mer digital undervisning på Örebro universitet nästa termin

En skylt med texten "Avstängd sittplats" fäst på en rad med stolar i en hörsal.

De stora hörsalarna blir de första som töms när färre undervisningspass nu kommer att genomföras på plats.

Örebro universitet kommer att öka andelen digital undervisning i början av nästa år.
Orsaken är att man vill minska risken för smittspridning genom att dra ner på antalet personer som vistas på campus samtidigt.
Men även i fortsättningen kommer studenterna att få delar av sin utbildning på plats.

När nästa termin startar i januari på Örebro universitet kommer det att vara färre studenter på plats än under hösten.

Spridningen av covid-19 fortsätter att öka i samhället och det har nu lett till ett nytt beslut om ökad digital undervisning.

– Vi vet att nästa steg i Folkhälsomyndighetens föreslagna plan är att universiteten ska gå över till mer digital undervisning. Det är en stor omställning, så därför tar vi det här beslutet nu, säger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet

Målet är att studenterna ska kunna erbjudas minst ett pass i veckan på plats. Övrig undervisning sker digitalt. Föreläsningar i de stora hörsalarna ska undvikas.

Men precis som tidigare kommer det att vara vissa skillnader mellan olika utbildningar. I en del fall krävs tillgång till särskilda salar (som laboratorier), medan andra kurser har lättare att undervisa digitalt.

Beslutet omfattar den första halvan av terminen och gäller 1 januari till och med 28 mars 2022. Det innehåller också strängare regler för utlandsresor i tjänsten.

–  Vi fortsätter också med andra åtgärder för att hjälpa till att minska spridningen av covid-19. Bland annat kommer vi i januari att tillsammans med Region Örebro län erbjuda drop-in-vaccinationer till våra studenter och anställda, säger Johan Schnürer.