Nytt stipendium för yrkesverksamma arbetsterapeuter

Ann-Britt Ivarsson blev den första professorn i arbetsterapi vid Örebro universitet och ägnade sitt yrkesliv åt att arbeta med utbildning och forskning i arbetsterapi för att underlätta vardagen för människor med funktionsnedsättningar.
Nu har Ann-Britt Ivarssons familj, i samverkan med Örebro universitet, inrättat ett stipendium för arbetsterapeuter i hennes namn – för att uppmuntra utvecklingen av ämnet och professionen.

Om stipendiet

Legitimerade arbetsterapeuter som är verksamma i Örebro län kan söka eller nomineras till stipendium från Ann-Britt Ivarssons minnesfond.

Sista ansökningsdatum är 15 september 2021.
Stipendiesumman år 2021 är 20 000 SEK.

Mer information om ansökan och ansökningsblanketter.

– Ann-Britt Ivarsson var en förebild för många av oss kollegor och hon har betytt väldigt mycket för utvecklingen av Arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet. Därför känns det extra roligt att samverka med Ann-Britt Ivarssons minnesfond i arbetet med att utse mottagare av stipendiet, säger Marie Holmefur, professor i arbetsterapi vid Örebro universitet.

Det är legitimerade arbetsterapeuter, verksamma i Örebro län, som kan ansöka om eller nomineras till stipendiet. Mottagaren av stipendiet ska ha utvecklat eller infört nya metoder för att öka aktivitet och delaktighet för personer med nedsatt aktivitetsförmåga. Det kan också handla om att belysa meningsfulla aktiviteters betydelse för hälsa.

Stipendiet kan även delas ut för framtida projekt.

– Mamma brann verkligen för professionen och med stipendiet hoppas vi kunna bidra till utvecklingen av både yrket och ämnet arbetsterapi, säger sonen Lukas Ivarsson.

Årligt stipendium

Ann-Britt Ivarsson.

Ann-Britt Ivarsson.

Det första stipendiet från Ann-Britt Ivarssons minnesfond delas ut den 16 november i samband med arbetsterapeuternas årliga utbildningsdag. Tanken är att stipendiet ska delas ut årligen till en enskild arbetsterapeut eller en grupp arbetsterapeuter.

– Vi i familjen tycker att ett stipendium med lokal anknytning är ett fint sätt att hedra mammas minne. Och vi hoppas att vi får in många stipendieansökningar, säger Lukas Ivarsson.

Minnesfonden grundades av Ann-Britt Ivarssons familj och drivs i samverkan med Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet.

– Ann-Britt Ivarsson har inspirerat många kollegor till utvecklingsprojekt och forskning och vi är glada att vi får vara delaktiga i arbetet med stipendiet, säger Marie Holmefur.

Text: Jasenka Dobric
Foto: Privat

Ann-Britt Ivarsson - Örebro universitets första professor i arbetsterapi

Ann-Britt Ivarsson (1949–2016) blev den första professorn i arbetsterapi vid Örebro universitet. Hennes forskning handlade om hur meningsfulla aktiviteter kan underlätta vardagen för människor med psykiska funktionsnedsättningar. Ann-Britt Ivarsson har haft en betydande roll i formandet av Arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet och var en engagerad och uppskattad lärare och kollega. Hon har också haft flera olika ledarroller vid universitetet och hon har även varit prefekt för Institutionen för hälsovetenskaper.