This page in English

Örebro med i mångmiljonsatsning på gruvforskning: ”Ska sätta ny världsstandard”

Bild på gruvmaskin och Johan Schnürer.

För att gruvindustrin ska nå sitt mål om att bli digitaliserad, automatiserad och koldioxidfri, behövs mer forskning och utveckling inom AI och robotik. Det är vad forskare vid Örebro universitet ska bidra med i LKAB:s mångmiljonsatsning på framtidens hållbara gruvdrift.

LKAB satsar 80 miljoner kronor på forskning för framtidens hållbara gruvdrift. Örebro universitet, med sin expertis inom AI och autonoma system, är ett av tre lärosäten vars forskare ska bidra till utvecklingen.
– Vi ser gruvindustrin som ett växande område för AI- och robotteknik, säger Johan Schnürer, rektor för Örebro universitet.

Gruvnäringen spelar en viktig roll i både Sverige och världen, bland annat i arbetet för en fossilfri framtid. Elektrifieringen av fordonsflottan, till exempel, kräver batterier – och för att tillverka dem behövs en rad metaller och mineral, som kobolt, litium och grafit.

Den ökande efterfrågan på gruvbrytning ställer dock krav på att även gruvindustrin blir mer hållbar, säker och klimateffektiv. LKAB:s vision är att senast 2045 ha ställt om till helt koldioxidfria processer och produkter. För att nå dit satsar bolaget 80 miljoner kronor på ett flerårigt forskningssamarbete med Örebro universitet, Luleå tekniska universitet och Mälardalens högskola. Örebro universitets andel är 7,6 miljoner kronor som bland annat ska finansiera tre post docs under två år.

– Initiativet stöder vår strategi att sätta en ny världsstandard för gruvbrytning, säger Jordi Puig, som är avdelningschef för gruvteknik på LKAB.

”En möjlighet att vidareutveckla vår forskning”

För Örebro universitets del innebär LKAB:s satsning en fantastisk möjlighet, berättar rektor Johan Schnürer.

– Vi är väldigt glada över att få vara en del av denna satsning. AI och robotik är ett av Örebro universitets starkaste forskningsområden och LKAB:s initiativ ger oss en möjlighet att vidareutveckla vår forskning, samtidigt som det leder oss till fler samarbeten med branscher och akademiska partners. Tillsammans med vårt långvariga samarbete med Epiroc innebär detta en strategisk satsning på gruvindustrin som vi ser som ett växande område för AI- och robotteknik, säger Johan Schnürer.

Forskningsuppdragen kommer att inledas omedelbart och pågå till slutet av 2024. Uppdragen omfattar främst områden som underjordstransporter och energieffektivitet, men även riskhantering för ökad säkerhetsmedvetenhet.

Örebroforskare ska titta på riskhantering och blandad trafik i gruvor

Örebro universitet kommer att vara involverade i minst två delprojekt. Det ena, som leds av professor Franziska Klügl och docent Federico Pecora, fokuserar på blandad trafik i gruvor, alltså när autonoma fordon ska samsas på samma yta som fordon framförda av människor. Det andra delprojektet handlar om riskhantering och leds av professor Achim Lilienthal tillsammans med forskare från Mälardalens högskola.

– Vi är entusiastiska över att få arbeta med LKAB. Som forskare finns det så många intressanta utmaningar att titta på när det gäller storskalig, modern gruvdrift. Jag ser till exempel fram emot få arbeta tillsammans med Federico Pecora med att uppfinna nya sätt att hantera underjordisk trafikstyrning. Det kommer att göra det möjligt för människor och automatiserade fordonsflottor att koordinera sina rörelser och aktiviteter, säger Franziska Klügl.

LKAB:s förhoppning är att forskningsprojekten även ska resultera i kunskapsdelning, så att fler parter kan dra nytta av utvecklingen.

– Forskningsresultaten kommer att delas fritt som så kallad ”open source” med våra partners ABB, Combitech, Epiroc och Sandvik och på sikt även med andra företag, säger Jordi Puig på LKAB.

Text: Jesper Eriksson
Foto: Örebro universitet och Fredric Alm/Alm & ME