Örebro studentkår arrangerar temavecka om psykisk ohälsa

Studenten Ida Andersson.

Ida Andersson hoppas att många studenter tar chansen att vara med på de aktiviteter som anordnas under veckan.

Idag startar Örebro studentkårs temavecka om psykisk ohälsa bland studenter.
– Vårt mål är att fler ska våga prata om psykisk ohälsa, säger studenten Ida Andersson.

Kampanjen #sjuktvanligt pågår hela vecka tolv.

Kampanjnamnet #sjuktvanligt på en färglad banner.

Kampanjen #sjuktvanligt är Örebro studentkårs årliga satsning som uppmärksammar psykisk ohälsa bland studenter. I år innehåller temaveckan bland annat föreläsningar, webbinarier, yoga och en chans att ställa frågor till en psykolog. Alla aktiviteter arrangeras digitalt.

– Vi samarbetar med Feelgood som driver Campushälsan. Det blir också livesändning via Zoom med Ångestpodden, berättar Ida Andersson, som läser systemvetenskap och ekonomi på Örebro universitet och sitter med i den projektgrupp på Örebro studentkår som arrangerar veckan.

Inför temaveckan har Örebro studentkår genomfört en enkätundersökning bland sina medlemmar för att ta reda på hur studenterna mår under coronapandemin. Nästan 400 studenter svarade på enkäten och resultatet visar att många tycker att pandemin har påverkat den studiesociala situationen negativt.

"Örebro studentkår finns här för studenterna"

86 procent av studenterna uppger till exempel att de påverkats negativt eller mycket negativt av omställningen till digital undervisning. För de som bor ensamma är siffran ännu högre.

– Många känner sig ensamma och upplever oro, stress och nedstämdhet. Det är ledsamt, men jag är inte förvånad. Det har blivit svårare för nya studenter att lära känna andra människor och det är svårt att delta i aktiviteter och ha ett socialt umgänge, säger Ida Andersson.

Att jobba med studiesociala frågor är ett av Örebro studentkårs viktigaste uppdrag. Ida Andersson menar att temaveckan om psykisk ohälsa känns viktigare än någonsin nu under pandemin.

– Vi vill visa att Örebro studentkår finns här för studenterna – och vi kan också hjälpa studenter att hitta rätt om de behöver söka hjälp.

Hon hoppas att många tar chansen att delta i de aktiviteter som arrangeras under temaveckan.

– Vi kommer inte att bota psykisk ohälsa på en vecka men vi vill bryta det stigma som finns kring att må dåligt. Genom att uppmärksamma psykisk ohälsa vill vi visa att det är okej att prata om det, säger Ida Andersson.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Malin Henriksson