Örebro universitet en del av nationell satsning på forskning om hälsosamt åldrande

En äldre dam tittar ut genom fönstret.

Örebro universitet är ett av tolv svenska lärosäten som nu gemensamt satsar på forskarskolan inom åldrande och hälsa – SWEAH. Satsningen öppnar möjligheter för att bland annat ansluta doktorander och postdoktorer inom området med start 2022.
– Det är ett viktigt nätverk som också stärker vår forskning inom framgångsrikt åldrande, säger Eleonor Kristoffersson, studierektor för forskarskolorna inom Successful Ageing vid Örebro universitet.

SWEAH Milestone Conference 19-20 oktober

Se filmerna från konferensen i efterhand. 

Den tvärvetenskapliga forskarskolan inom åldrande och hälsa, SWEAH, koordineras av Lunds universitet. Med start 2022 kommer forskarskolan att få 3,4 miljoner kronor om året från lärosätena.

Som partnerlärosäte ska Örebro universitet också erbjuda en kurs i tvär- och populärvetenskaplig kommunikation för doktorander.

– Det är en av våra styrkor och vi hoppas kunna bidra med de erfarenheterna som vi har samlat på oss inom ramen för Örebro universitets strategiska satsning på äldreforskning. Våra doktorander har till exempel skrivit om sin forskning i en blogg och de har också skrivit populärvetenskapligt i publicerade antologier, säger Eleonor Kristoffersson.

Stöd för fortsatt akademisk karriär

Eleonore Kristoffersson

Eleonore Kristoffersson.

Örebro universitets strategiska satsning på Successful ageing består idag av två forskarskolor med 34 doktorander. För närvarade är fem av dessa anslutna till SWEAH. De forskar bland annat om extrem fattigdom och otrygghet bland äldre samt åldrande och migration. Förutom ekonomiskt stöd och doktorandkurser som ges av de olika lärosätena får de via SWEAH delta i olika aktiviteter som stödjer deras akademiska utveckling och karriär.

 – Det nationella samarbetet är viktigt för både doktorander och handledare och stärker kunskapsutvecklingen inom åldrandeforskning i Sverige, säger Eleonor Kristoffersson.

Forskarskolorna inom Successful ageing vid Örebro universitet har också etablerade internationella samarbeten, bland annat med Japan och Italien.

– Tanken är att forskarna i framtiden ska bedriva gemensamma forskningsprojekt, en fortsättning av satsningen på forskning om åldrande och hälsa.

Konferens om åldrande och hälsa i höst

I höst kommer SWEAH att hålla en vetenskaplig konferens om den pågående forskningen och både nuvarande doktorander och alumner kommer att delta. Den digitala konferensen är kostnadsfri och hålls den 19–20 oktober.

Text: Jasenka Dobric


SWEAH partners

De partners som gemensamt kommer att finansiera SWEAH och därmed kommer att kunna ansluta doktorander och engagera postdoktorer från 2022 är Lunds universitet, Karolinska institutet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Örebro universitet, Linnéuniversitetet, Umeå universitet, Högskolan Dalarna, Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Luleå Tekniska Universitet samt Jönköping University.