Örebro universitet planerar att börja öppna campus i höst

Det vita Novahuset mot en blå himmel. På fasaden sitter en skult med texten "Örebro universitet".

Nästa termin ska det återigen bli möjligt för studenterna på Örebro universitet att få utbildning på plats.
Nu inleds förberedelserna för en försiktig öppning av lokalerna i höst.
– Vi kan äntligen säga att vi planerar för att återvända till campus, säger universitetets rektor Johan Schnürer.

Idag sker nästan all undervisning digitalt vid Örebro universitet. Men i takt med att allt fler blir vaccinerade mot covid-19, kommer universitetet att börja öppna lärosalarna igen.

Osäkerheten kring exakt hur långt vaccineringen har kommit i slutet av sommaren gör att förberedelser nu görs för en försiktig öppning i höst. När terminen inleds den 30 augusti kommer vissa moment att ske på plats och andra digitalt.

– Vi bedömer att risken är för stor att öppna hela universitetet redan vid terminsstarten. Därför kommer det att ske stegvis. Vi kommer också att planera för att det ska gå att hålla avstånd för de som är på plats, säger Johan Schnürer.

Nya studenter prioriteras

De första två veckorna ska nya studenter prioriteras, för att de ska kunna lära känna varandra och sitt nya universitet. Efter det är planen att alla studenter ska kunna träffa sina kurskamrater på campus ungefär en gång per vecka – och så småningom betydligt mer. Ett särskilt schema, med ovanligt få personer i varje sal, olika starttider för olika studentgrupper och generös tid för förflyttningar i korridorerna, ska göra det möjligt att hålla avstånd.

Under pandemin har en hel del studenter sagt upp sina lägenheter i Örebro och istället studerat på distans från andra orter. Det betyder att efterfrågan på bostäder riskerar att bli ovanligt stor i höst. Samtidigt som alla nyantagna studenter anländer till Örebro, kommer en stor grupp studenter tillbaka.

– Därför är det viktigt att vi nu i god tid ger besked om att vi tänker börja med utbildning på plats igen. Det ger bättre möjligheter för våra studenter att hitta ett bra boende till terminsstarten, säger Johan Schnürer.

Personal arbetar växelvis hemifrån

Även för personalen på universitetet kommer återgången att ske successivt. Inledningsvis kommer de flesta anställda att arbeta växelvis på universitetet och hemifrån.

Många av de försiktighetsåtgärder som har införts under pandemin kommer att behållas så länge det behövs. Till exempel gäller fortsatt återhållsamhet med resor inom Sverige och stopp för tjänsteresor till andra länder. Inga stora konferenser med deltagare från andra länder kommer heller att genomföras under hösten.

För tentamen är huvudregeln att den ska ske digitalt. Enbart i undantagsfall kommer salstentor att genomföras.

Om nya lokala eller nationella restriktioner införs kommer de att följas.

Ställa om blixtsnabbt

När läget i länet och Sverige gör det möjligt att helt återgå till campusundervisning kommer ett nytt beslut att fattas. Om läget däremot skulle förvärras, finns nu stor erfarenhet av att erbjuda utbildningen på andra sätt.

– Vi har sett under pandemin att det är viktigt att alltid ha en beredskap för att ställa om blixtsnabbt. Det kommer vi att ha även i fortsättningen, säger Johan Schnürer.

 

Text och foto: Jesper Mattsson

(Artikeln har uppdaterats. I ursprungsversionen fanns det datum med där alla svenskar över 18 år skulle ha erbjudits en första vaccindos. Detta datum har efter publiceringen flyttats. För senaste information om vilket datum som gäller, besök Folkhälsomyndighetens prognossida.)