Örebro universitet planerar för återgång till campus i november

Entréhuset på Örebro universitet med vattenspegeln i Krakadammen i förgrunden.

Nu börjar Örebro universitet planera för att alla studenter ska kunna återvända till campus.
– Vi startar höstterminen försiktigt med undervisning både digitalt och på plats. Men i november hoppas vi att kunna välkomna alla tillbaka till campus, säger rektor Johan Schnürer.

Redan i april stod det klart att första delen av höstterminen kommer att innebära starten på en stegvis återgång till campus. Undervisning på plats kommer att blandas med digital undervisning, så att avstånd kan hållas. Alla studenter ska kunna få ungefär ett pass på campus varje vecka och undervisningen sprids både över dagen och i olika lokaler.

I ett nytt beslut, som bland annat baseras på Folkhälsomyndighetens prognoser, kommer nu besked om planerna för andra halvan av höstterminen. Om inget oförutsett inträffar ska undervisningen kunna ske helt på campus från och med den 8 november.

– Det är glädjande att kunna säga att det nu finns ett planerat datum för när vi kan börja träffas som vanligt igen. Vi vet att det är många som har längtat efter att återvända till studier på campus, säger Johan Schnürer.

Större delen av universitetets anställda har arbetat hemifrån under lång tid. Nästa termin kommer de undan för undan att få återvända till arbetsplatsen.  

Beslutet innebär också en större möjlighet att genomföra salstentamen. Tjänsteresor inom landet och till vissa andra länder kan tillåtas under senare delen av hösten. Däremot är det fortsatt stopp för större besöksgrupper från utlandet.

Samtidigt finns en ständig beredskap för att tänka om ifall läget förändras. Universitets centrala krisledning fortsätter att följa smittspridning, vaccinationsgrad och de nya beslut och rekommendationer som kommer.

– Vi är alltid beredda att snabbt ställa om ifall situationen skulle förvärras, säger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet.

Text:  Jesper Mattsson