Örebro universitets läkarstudenter nöjda med utbildningen

En läkarstudent undersöker en patient.

Nyutexaminerade läkare tycker att de har fått goda förutsättningar för att arbeta som läkare under utbildningen. Bilden visar en student som tog läkarexamen 2016.

De nyutexaminerade läkare som tagit läkarexamen vid Örebro universitet är över lag mer nöjda med sin utbildning än de som läst vid andra svenska lärosäten. Det visar en undersökning från Sveriges läkarförbund.

Sveriges läkarförbund undersöker regelbundet nyutexaminerade läkares åsikter om utbildningens kvalitet vid de sju lärosäten som bedriver läkarutbildning i Sverige. Syftet är att granska kvaliteten för att identifiera utvecklingsområden och resultatet bygger på de tidigare studenternas egna upplevelser.

– Det är tredje gången som Örebro universitet finns med i undersökningen och våra nyutexaminerade studenter har gett utbildningen bra omdöme varje gång. Vårt läkarprogram startade för tio år sedan, så det är ungt i jämförelse med andra läkarprogram i Sverige. Därför känns det väldigt bra att vi får detta kvitto på att våra nyutexaminerade läkare känner sig väl förberedda för yrkeslivet, säger Ann-Sofi Duberg, programansvarig för Läkarprogrammet.

Upplever goda förutsättningar för yrkeslivet

Studenterna har fått svara på frågor som bland annat handlar om i vilken grad de anser att utbildningen har gett dem goda förutsättning att diagnosticera och behandla vanliga sjukdomar och akuta situationer, kommunicera med patienter och anhöriga och samarbeta med andra yrkesgrupper. Dessutom finns det frågor om hur väl förberedda de är för exempelvis förebyggande arbete, ledarskap, förbättringsarbete och forskning.

Ann-Sofi Duberg.

Ann-Sofi Duberg, programansvarig för Läkarprogrammet.

Den mest övergripande frågan handlar om i vilken grad de nyutexaminerade läkarna tycker att de har fått goda förutsättningar för att arbeta som läkare. Här får Örebro universitet högst betyg av alla lärosäten.

– Här uppger näst intill hundra procent av de nyutexaminerade studenterna som medverkat att de är väl förberedda för yrkeslivet, och nästan 70 procent har gett maximal poäng. Resultatet av undersökningen är glädjande för alla som arbetar med läkarprogrammet i Örebro, det ger energi och stimulans för det fortsatta arbetet. Givetvis finns det hela tiden saker som vi vill förbättra, men undersökningen talar för att vi ger en bra utbildning, säger Ann-Sofi Duberg.

Identifierar utvecklingsområden

Läkarförbundet konstaterar i sin rapport att det finns tre områden där de nyutexaminerade läkarna i hela landet generellt svarar mer negativt. Det ena handlar om vilka förutsättningar de har fått under utbildningen för att kunna bedriva förbättringsarbete inom sjukvården och det andra om hur väl rustad man är för att genomföra hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. Det tredje utvecklingsområdet handlar om ledarskap.

– Även inom dessa områden känner sig de som studerat i Örebro bättre förberedda än de som läst vid andra lärosäten. Jag vet inte varför vi skiljer oss från andra lärosäten. Frågorna i enkäten bygger i stor utsträckning på nationella examensmål, det är möjligt att vår relativt nystartade utbildning har haft bättre förutsättningar att redan från början inkludera lärandemoment som täcker dessa mål.

Finns det något i Läkarförbundets rapport som ni tar med er och ska jobba vidare med?

– Just nu arbetar vi med införandet av den nya sexåriga läkarutbildningen från höstterminen 2021. Det är ett stort arbete som innebär att vi går igenom hela utbildningen, lägger till och omarbetar för nytillkomna lärandemål, och då försöker vi också stärka sådant som vi vet att vi vill bli bättre på. Den aktuella undersökningen kanske kan ge viss ledning, men vi använder oss även av återkoppling från studenter på utbildningen, kliniska handledare och våra egna lärare som har en god blick för förbättringsområden säger Ann-Sofi Duberg.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Kicki Nilsson och Elin Abelson

Sveriges läkarförbundets undersökning syftar till att granska kvaliteten på den svenska läkarutbildningen och lyfta potentiella utvecklingsområden.

Granskningen bygger på enkätsvar från läkarstudenter som erhållit läkarexamen mellan januari och augusti 2020 vid något av de sju svenska universitet som har en läkarutbildning, och som är medlemmar i Sveriges läkarförbund.

Här kan du läsa hela undersökningen.