Örebroforskare hjälper EU med ny lag som ska straffa mäns våld mot kvinnor

En EU-flagga och ett porträtt på Jacob Öberg.

Ungefär var tredje kvinna som bor i EU utsätts någon gång i livet för fysiskt eller sexuellt våld eller trakasserier.
Nu arbetar Europaparlamentet med att skapa en gemensam lag för alla EU-länder – med expertråd från en Örebroforskare.
– Det är ovanligt att man har chansen att påverka så mycket, säger Jacob Öberg, universitetslektor i straffrätt.

Våld mot kvinnor är ett stort problem inom EU, och under lång tid har olika åtgärder diskuterats.

I den största undersökning som har gjorts på EU-nivå hade ungefär en tredjedel av de 42 000 tillfrågade kvinnorna utsatts för någon form av fysiskt eller sexuellt våld, stalkning eller sexuella trakasserier.

Enligt kriminalstatistik från Eurostat omkommer ungefär 3 500 personer varje år efter att ha utsatts för våld i hemmet. De allra flesta är kvinnor.

– Europaparlamentet vill lägga fram ett lagstiftningsförslag om att mäns våld mot kvinnor ska vara ett särskilt brott på EU-nivå. Det ska kriminaliseras i alla länder på samma sätt, säger Jacob Öberg.

Han forskar bland annat om EU-straffrätt och konstitutionell EU-rätt vid Örebro universitet. Men nu har han varit inbjuden som expert för att hjälpa europeiska politiker att skapa en ny lagstiftning. Genom att föreläsa och hjälpa till att svara på frågor om straffrätt har han kunnat bidra med ett juridiskt perspektiv på frågorna.

– Det är ovanligt som forskare att vara involverad på det här sättet. Det är spännande och känns väldigt roligt.

27 länder ska säga ja

För lagstiftning för hela unionen ställer stora krav. Det finns många hinder på vägen för att en övergripande kvinnofridslag ska bli användbar och accepteras av samtliga 27 medlemsländer i EU. Jacob Öberg har särskilt pekat på att den gränsöverskridande dimension som finns i vissa andra typer av brott, är ovanlig här.

Det är till exempel vanligt att bilar stjäls i ett EU-land, forslas via ett annat land och säljs i ett tredje. Men våld mot kvinnor sker ofta inom det egna landets gränser, även om det finns undantag.

Det är en synpunkt som har tagits på stort allvar av politikerna, som också har ställt många specifika frågor för att kunna få fram en fungerande ny lagstiftning.

– De har varit väldigt seriösa i att få ett fullständigt underlag innan de tar beslut. De vill inte fatta beslut baserade på känslor, säger Jacob Öberg.

Lagar löser inte alla problem

Senare i sommar kan de första stegen tas på den långa vägen mot en ny lag. Men för att minska mäns våld mot kvinnor inom EU krävs också insatser på helt andra områden, menar Jacob Öberg.

– Det här problemet kommer inte att hanteras framförallt genom att man reglerar och kriminaliserar. Det här handlar om djupgående samhällsstrukturer, könsbaserade strukturer som är väldigt starka i vissa sammanhang och samhällen. De strukturerna måste man bryta och det gör man knappast genom att enbart lagstifta om väldigt höga straff. Straffrätt löser inte alla problem.

 

Text: Jesper Mattsson

Foto: Stefan Bengtsson och Unsplash