Rätt använd digital teknik i skolan kan leda till väsentligt bättre elevresultat

Annika Agélii Genlott

Annika Agélii Genlott

Om digital teknik i skolan används på rätt sätt kan den leda till väsentligt bättre resultat för eleverna. Det visar Annika Agélii Genlott i sin avhandling i informatik vid Örebro universitet.
– Digitaliseringen i sig är ingen garanti för ökad kvalitet. Tvärtom, fel utnyttjad kan den i värsta fall försämra för eleverna, säger hon.

Annika Agélii Genlott har i sin doktorsavhandling i informatik studerat digitaliseringen i skolan och betydelsen av ledarskap på olika nivåer för att tekniken ska medföra en bättre undervisning - med slutmålet att eleverna ska lära sig mer.

Hon har undersökt hur en kommun har använt en särskild modell för att fortbilda lärare i att använda digital teknik i undervisningen. Modellen, Skriva sig till lärande, är hennes egen och bygger på forskning.

– Jag visar att en kommun kan lyckas med att använda digital teknik för att öka elevernas resultat. Men det kräver ett systematiskt arbete och fortbildning av lärarna, säger Annika Agélii Genlott.

En delstudie i avhandlingen visar konkret skillnaden mellan två grupper av elever. Båda grupperna, elever i årskurs 3, hade tillgång till digital teknik. Eleverna hade betydligt lägre resultat i de nationella proven i den grupp där lärarna inte fått stöd för att utveckla sin undervisning med hjälp av tekniken.

–  Eftersom digital teknik ännu är ett relativt nytt verktyg i den pedagogiska verktygslådan så behövs kompetensutveckling för att den ska kunna fungera som hävstång för både undervisning och lärande, säger Annika Agélii Genlott.

Stor förändring för lärare

Hennes slutsats är alltså att användningen av digital teknik i skolan medför genomgripande förändringar för lärarna.

–  För många lärare är den omställningen svårare än själva tekniken. Min slutsats är att det inte går att lämna över ansvaret för digitaliseringen på lärarna personligen.

Istället är det hela skolorganisationen som måste utvecklas och ledas på flera nivåer: skolhuvudman, skolledning och politiker i nära samarbete med lärare och elever.

–  Teknik kan leda till väsentligt förbättrade resultat, ingen skillnad alls eller i värsta fall försämrade resultat. Naturligtvis är det viktigt att ha rätt slags och väl fungerande teknik men bortsett från det beror resultaten främst på hur den används, i vilka situationer och med vilket mål, säger Annika Agélii Genlott.

Vikten av framgångsrikt använd digital teknik i skolan och betydelsen av ledarskap för framgångsrik digitalisering har blivit än mer uppenbar som en följd av pandemin.

Text: Maria Elisson
Foto: Privat