Rektorsblogg: Rekordhögt söktryck och stora satsningar på forskning

Johan Schnürer i grönskan framför Novahuset.

Foto: Kick Nilsson/Icon photography

Ute blåser sommarvind…….

...och inne i riksdagen röstar ledamöterna bort regeringen. Det är nog inte många som önskat sig detta läge mitt i en pandemi. Det är svårt att förutse hur situationen kommer att påverka landet – och därmed också universitetet – på lång sikt. På kort sikt blir Sverige nu ännu mer beroende av att universitet och andra myndigheter fortsätter att utveckla sina kärnverksamheter för vårt gemensamma bästa.

Örebro universitet har mycket goda förutsättningar att bidra med bildning, kunskap och kompetens för en hållbar framtid. Vi gör detta genom att fortsätta att bedriva framstående forskning och utbildning med hög kvalitet. Söktrycket till våra utbildningar är rekordhögt och vårt basanslag till forskning har ökat med 10 %, den högsta procentuella ökningen bland alla universitet.  Våra forskare har under året också lyckats få flera nya stora projekt från både svenska finansiärer och EU. Publiceringarna har ökat och universitetets placeringar på internationella rankinglistor är stabilt bra, eller till med förbättrade, trots ökande konkurrens.

Nu har också de slutgiltiga ORU2020-bedömningarna av vår forskning kommit. Bedömarna, våra särskilda ”critical friends”, har gjort ett gediget arbete för att hjälpa oss att utveckla universitetet. Deras synpunkter och rekommendationer kommer att vara mycket användbara för bedömningsenheterna själva, liksom för ledning på alla nivåer.

Läsåret 2020/21 har verkligen varit besvärligt och ställt stora krav på oss alla. Vi är många som saknat kontakter med arbetskamrater och studenter. Men vi kan ändå vara nöjda med hur väl denna digitala tillvaro trots allt har fungerat.  Vi kan också vara stolta över hur vetenskapliga framsteg från grundforskning och tillämpningsnära forskning möjliggjort de vaccinations-program som nu börjar få effekt.

Universitetet räknar därför med att studenter och medarbetare stegvis kan börja komma tillbaka under hösten. Ledningen kommer att noga följa smittutvecklingen och vi får vara förberedda på att vara flexibla och snabbt ställa om ifall det skulle behövas.

Ett universitet är naturligtvis byggnader, instrument och dokument – men framför allt är det människor och människors möten kring idéer och tankar. Jag ser verkligen fram emot när dessa möten kan ske i verkliga livet. Riktiga möten är helt enkelt så mycket bättre än när vi bara ser varandra som pixlar.

Nu ”när solen färgar juninatten” är Sverige som allra vackrast.  Under året har vi nog alla blivit bättre på att ta tillvara på allt det fina som vår natur erbjuder. Vi blir också alltmer medvetna om att vår hälsa är beroende av kontakt med ”en vänlig grönskas rika dräkt”.

 

Jag önskar er alla en glad midsommar i det gröna och sedan en riktigt skön och vilsam sommarledighet.

 

Johan

Johan Schnürer, rektor

 

PS. Apropå vis-citat: Några av er kan kanske minns Marie Bergmans 70-talslåt ”Ingen kommer undan politiken…”. Och så känns det verkligen i skrivande stund. Men även riksdagsledamöter tar nog ledigt och återvänder sedan utvilade och beslutskloka efter sommaren.