Rektorsblogg: Välkomna tillbaka - i lagom takt

Johan Schnürer står framför Örebro universitet. Han har kavajen slängd över ena axeln.

Foto: Kicki Nilsson/ICON photography

Jag hoppas att ni alla har haft en riktigt skön och välbehövlig semesterledighet. Vädret har ju helt klart varit på semesterfirarnas sida och vi hoppas på en fin höst.

Våra campus börjar nu åter fyllas med folk, de nya studenterna, deras lärare och andra vars arbetsuppgifter kräver att de finns på plats. Huvuddelen av medarbetarna får däremot vänta september ut innan de kan komma tillbaka. Vi har ju planerat för en gradvis öppning av campus och efter halva terminen räknar vi sedan med verksamhet i normalläge.

Men – detta förutsätter naturligtvis att inte smittspridningen och sjukvårdsbelastningen ökar. Vilket i sin tur förutsätter att alla tar sitt ansvar och vaccinerar sig. Vi måste också fortsätta att stanna hemma vid symtom och alla måste bidra till smittspårning genom att låta testa sig vid covid-misstanke.  Detta sagt, så skall vi nu kunna gå in i en mer normal akademisk tillvaro med forskning, utbildning och samverkan med omgivande samhälle.

Örebro universitet har ju generellt mycket eftersökta utbildningar av hög kvalitet men vi behöver öka volymen framstående forskning för att få en långsiktig balans i vår verksamhet.  Ett led i detta är ORU2020, utvärderingen av universitetets forskning, som nu är klar. För att den skall kunna leda till utveckling måste både utvärderingsenheterna och ledning på olika nivåer aktivt ta vara på utvärderarnas synpunkter i relation till självvärderingar och egna planer.

Förhoppningsvis leder detta till fler framgångsrika forskningsansökningar som utvecklar våra ämnen och till många lyckade rekryteringar på olika nivåer. För att åstadkomma detta måste universitetet bli ännu mer synligt som trovärdig forskningsaktör. Tillsammans med ett par externa ”critical friends” arbetar ledningen just nu med att välja ut några områden som kan bidra till att stärka hela universitetets position och synlighet. De breda områdena AI och robotik samt Mat och hälsa är möjliga exempel på sådana positioneringsområden.

Utvecklingen av en universitetsövergripande plattform för en hållbar framtid kan också ses som ett led i detta arbete. Plattformen syftar till att utveckla mångvetenskaplig forskning kring hållbarhetens ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter.  Som ett ungt bredduniversitet, med mycket bra kommunikation över organisationsgränser, har vi utomordentligt goda förutsättningar att göra detta tillsammans.

 

Johan

Johan Schnürer, rektor

 

Ps En eloge till Studentkåren för arrangemangen kring en smittsäker och nykter introduktion för våra nya studenter. Det är jätteviktigt att man snabbt får chansen att möta sina nya kurskamrater under roliga former. Kubbspelandet i stadens parker har nu också nått rekordnivåer.