Restaurang- och hotellhögskolan: Djupdykning i ett alternativ inför beslut i juni

För att underlätta Restaurang- och hotellhögskolans utvecklingsarbete bad styrelsen universitetet att undersöka ett alternativ närmare. I det förslaget finns forskning och utbildning till kulinarisk kock och sommelier kvar i Grythyttan. Hospitality management-programmet och måltidsekologprogrammet förläggs till Örebro.

Agneta Blom

Agneta Blom

– Detta ger en tydlighet till utvecklingsarbetet och det blir lättare att ta nästa steg, säger Agneta Blom, docent i statskunskap och projektledare för utvecklingsarbetet.

På dagens möte fick universitetsstyrelsen en överblick över hur långt utvecklingsarbetet kommit och olika alternativ för arbetet framåt.

Karin Hedström, dekan för Fakulteten för ekonomi, natur och teknikvetenskap, presenterade en rapport som fakulteten tagit fram tillsammans med institutionen. Den innehöll fem olika alternativ.

Lars Haikola

Lars Haikola

– Styrelsen har nu efterfrågat ett fördjupat underlag av det som kallas alternativ 2b. Det innebär att forskning och utbildning till kulinarisk kock och sommelier blir kvar i Grythyttan och att vi förlägger två program till Örebro, säger Lars Haikola, ordförande för universitetsstyrelsen.

Alla var eniga

Alla var eniga om att det var det bästa förslaget att undersöka vidare – styrelsen, universitetsledningen och fakultetsledningen. Nu kommer universitetet att gå vidare och ta fram ekonomiska beräkningar. Samtidigt finns en förhoppning om att de externa parter som visat engagemang nu ska visa hur de konkret kan stötta verksamheten.

– Med en tydlig inriktning blir förutsättningarna för samarbete med externa parter enklare. Andra parter kan nu tydliggöra vilka samarbeten som kan inledas och vilka utvecklingsmöjligheter olika aktörer ser kring verksamheten, säger Agneta Blom.

– Under vintern har diskussionen ofta fått vara lite mer hypotetisk. Det har haft sina fördelar för vi har kunnat arbeta brett och prövande en tid. Nu är det dags att ta steg mot mer konkretion, säger Agneta Blom. 

Text: Linda Harradine
Foto: Maria Elisson och Linda Harradine

Bakgrund:

Erik Amnå fick under våren 2020 i uppdrag att utreda lokaliseringen av Restaurang- och hotellhögskolan och granska fem olika områden. Han presenterade sin utredning i juni och rekommenderade en flytt från Grythyttan till Campus Örebro.

I september beslutade universitetsstyrelsen att bredda och fördjupa beslutsunderlaget och dra nytta av det stora engagemang som många hade visat i och med utredningen av Restaurang- och hotellhögskolan vid Örebro universitet.

Agneta Blom, docent i statskunskap, fick i uppdrag att leda utvecklingsarbetet. Styrelsen bad också universitetet att ta fram analyser av ekonomi och infrastruktur. Målet är att ta ett beslut i juni 2021.