Ryggbedövning jämförs med morfin i avhandling om canceroperationer

Wiebke Falk i en korridor på USÖ

– Vi kunde inte visa någon säker effekt av ryggbedövning på återfall i cancersjukdomen, säger Wiebke Falk.

Ryggbedövning ger en något bättre smärtlindring än morfin vid operation av tjock- och ändtarmscancer. Men effekten gäller enbart under det första dygnet.
Det visar Wiebke Falk i sin doktorsavhandling i medicin vid Örebro universitet.

Studien visade inte på några andra fördelar med ryggbedövningen, så kallad epiduralanalgesi.

– Vi kunde inte visa någon säker effekt av ryggbedövning på återfall i cancersjukdomen eller överlevnad fem år efter operationen. Vi kunde inte heller se att ryggbedövningen minskade komplikationerna efter operation, säger Wiebke Falk, överläkare på anestesi- och intensivvårdskliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.

Första studien kopplat till överlevnad

Studien är den första som undersökt om val av smärtlindringsmetod påverkar överlevnad efter kirurgi för tjock- och ändtarmscancer. Cancerpatienter från Örebro, Karlstad och Linköping, som gett sitt medgivande innan operationen deltog i studien. Deltagarna lottades att få antingen ryggbedövning eller morfin.  Alla patienter fick samma narkos och var sövda under operation.

– Efter operation fick patienterna skatta hur ont de hade på en skala mellan 1 och 10.  Bättre smärtlindring kan ha fördelar för patienten, eftersom vi strävar efter patienten snabbt efter uppvaknandet ska upp och röra på sig, säger Wiebke Falk.

Epiduralbedövning är en resurskrävande teknik jämfört med morfin och behöver följas upp efter operationen, och det händer att den inte täcker hela området som behöver vara bedövat. 

Smärtlindring påverkar risk för återfall

Tiden under och efter en canceroperation har betydelse för utvecklingen av sjukdomen. Det finns mycket data som tyder på att läkemedel som används för narkos eller speciella smärtlindringstekniker som ryggbedövning, skulle kunna påverka risken för cancerspridning och återfall i sjukdomen.

– Vi vet dock inte än om det verkligen kan påverka sjukdomsförloppet. I min avhandling kunde jag inte påvisa att epiduralbedövning har en skyddande effekt i samband med en operation för tjock- eller ändtarmscancer. Mer forskning och större studier behövs för att kunna erbjuda patienterna det bästa möjliga omhändertagandet, säger Wiebke Falk.

Text och foto: Elin Abelson