Så jobbade idrottsforskaren med Örebro hockey

Idrottsforskaren Peter Edholm har jobbat med Örebro hockey genom samverkansprojektet Paus. I ett år följde han elitspelarna i Behrn Arena för att vässa deras träning.
– Samarbetet har bidragit till många värdefulla kunskaper – både för universitetet och för hockeylaget, säger Edholm.

Fakta: Projekt Paus (personrörlighet för akademin med utbildningsfokus och studentmedverkan)

  • Projektet genomfördes 2018–2020 och syftar till att stärka samverkan genom rörlighet mellan akademi och omgivande samhälle. Örebro universitet är ett av sju lärosäten som deltog i projektet som är finansierat av Vinnova.
  • Totalt åtta forskare/lärare vid universitetet deltog i projektets två personrörlighetsomgångar där de tillbringade 20 procent av sin arbetstid under sex månader hos utvald mottagarorganisation. Peter Edholm antogs vid båda omgångarna och samverkade med Örebro hockey under ett år.
  • Utbytet ska bland annat förstärka samarbeten och långsiktiga relationer, öka relevans och kvalitet i utbildning och undervisning, och ge uppslag till ny forskning.

Peter Edholm forskar i idrottsvetenskap med inriktning fysiologi och medicin vid Örebro universitet. Mycket av forskningen fokuserar på hur kroppen anpassar sig till fysisk aktivitet. Peter har genom projektet Paus använt sig av sin forskning för att förbättra och effektivisera träningen för hockeyspelarna.

– Inom akademin har vi otroligt mycket kunskap om hur man bör göra för att optimera träning och kost, men i elitidrottens vardag måste man ta hänsyn till många fler faktorer. Det som är optimalt på pappret kanske måste modifieras för att bli bästa möjliga i verkligheten. Först när forskningen kan omsättas i praktiken gör den samhällsnytta, säger Peter Edholm.

Stor hjälp

Under ett år tillbringade han motsvarande en dag i veckan med Örebro hockey. Lagets spelare och tränare har också varit till stor hjälp för Peters fortsatta forskning, och för universitetets studenter.

– Vi har haft verksamhetsförlagd utbildning för studenterna på tränarprogrammet i Behrn arena, och vi har utvecklat möjligheten att skriva kandidatuppsatser i samverkan med hockeyn. Jag har också fått en ökad insikt i elittränarnas vardag genom arbetsskuggning under träning och match – kunskaper som jag tar med till undervisningen i träningslära.

Och med Peter i klubben har Örebro hockey kunnat utveckla sin testverksamhet.

– Vi har mätt otroligt många saker för att få bättre koll och försöka förbättra helheten. Det har varit värdefullt att kunna tidseffektivisera och optimera för varje individ, säger fystränaren Andreas Berglund.

Spelarnas ansvar

Peter Edholm fick flera aha-upplevelser när han blev en del av laget. En punkt som han tidigt lyfte var kosten. Han förvånades över att spelarna ofta inte åt någon måltid efter lunch på matchdagarna – trots att det var sex-sju timmar kvar till nedsläpp.

– De vill vara lätta i kroppen, men ska man optimera återhämtningen måste de äta en ordentlig måltid på eftermiddagen. Speciellt med tanke på att de många gånger inte får i sig någon middag förrän vid tio-tiden på kvällen.

Just kost är ett svårt område enligt Peter Edholm, eftersom mycket av ansvaret hamnar på spelarna. På träningarna gör spelarna som tränaren säger, men om en spelare berättar att han inte äter frukost gäller det att bemöta honom på rätt sätt.

– Om vi kommer med för stora pekpinnar är risken stor att spelaren inte säger något nästa gång han hoppar över en måltid. Det är bättre att stötta någon som inte äter frukost, och fråga om det finns något han kan tänka sig äta.

Forskningsstudie

Det finns även planer på att fortsätta samarbetet med Örebro hockey med en forskningsstudie om nutrition och återhämtning. Den är tänkt att genomföras i nära samverkan med masterutbildningen inom idrott med inriktning fysiologi och medicin. Nu arbetar man fram en etikansökan och samverkansformer med Region Örebro län för bland annat blod- och muskelprover.

Paus pågick under tre år och avslutades vid nyår. Samverkanskoordinator Karin Collén uppger att projektet gett ökade kunskaper för universitetets forskare, och en inblick i den verklighet som studenterna möter när de lämnar lärosätet.

– Ett viktigt syfte med Paus har varit att utveckla utbildning och undervisning. När lärare och forskare får möjlighet att vara ute hos externa organisationer och företag skapas många nya värden hos båda parterna genom ömsesidigt lärande, säger hon.

Text och bild: Mikael Åberg
Film: Mikael Åberg och Örebro hockey