Så kommer återgången till campus att fungera

Krakadammen vid Örebro universitet.

Undan för undan börjar våra tre campus att öppna igen.
Två datum är extra viktiga.
Den första oktober och åttonde november sker förändringar i flera regler - för både studenter och personal.

Redan nu har en försiktig öppning skett. De nya studenterna har välkomnats till våra campus och viss undervisning på plats har börjat genomföras för de allra flesta. Nu förbereds två steg till för att kunna återvända till ett mer normalt läge.

Planen genomförs under förutsättning att inget oväntat händer med smittspridningen. Det finns en beredskap för att snabbt återgå till digital undervisning, på samma sätt som vi var tvungna att göra för ett år sedan.

Framöver kommer också nya beslut komma, till exempel om vad som ska ske under nästa termin.

Så ser planen ut för hösten:

1 oktober – 7 november 2021

  • Undervisning planeras så att ungefär ett moment per vecka sker på campus. Undantagsvis kan utbildningar börja ha fler moment på campus. Då måste det finnas lediga lokaler och undervisningen ska också ske i hybridform, för att den ska gå att följa även om studenten inte är på plats.
  • Arbete sker fortfarande växelvis mellan arbetsplatsen och hemmet för många anställda. Men personalen kommer undan för undan tillbaka till campus, i samråd med sina chefer.
  • Möjligheterna för inrikes resor för personal ökar.
  • Fler möten kan börja genomföras med deltagare på plats. Redan från den 16 september införs möjligheten att genomföra hybridmöten för personal, liksom mindre konferenser och möten på plats (efter samråd med chef).
  • Eftersom publikrestriktionerna försvinner i slutet på september, blir det också möjligt att ha fler åhörare på plats vid disputationer.
  • En del gör sin tentamen i sal redan nu, under särskilda restriktioner. Men för de flesta sker den på distans. I slutet av perioden (från och med den 25 oktober) öppnar vi upp för salstentor i ursprunglig/normal omfattning. Då försvinner också de särskilda reglerna för salstentor.

8 november 2021 och framåt

  • Undervisningen återgår till campus igen.
  • Personalen återvänder till sina arbetsplatser.
  • Vi öppnar försiktigt för möjligheten till utrikes resor. Men det får bara ske efter noggrann analys över det aktuella smittskyddsläget.