Så många vill studera på Örebro universitet till våren

Studenter på campus.

"Utbildning handlar inte bara om fakta och kunskap, utan också om reflektion, eftertanke och att lära av varandra", säger utbildningskoordinator Cecilia Andersson Mårdh som ser fram emot att få välkomna studenterna till campus igen.

Antalet ansökningar till universitet och högskolor minskar något i hela landet. Vid Örebro universitet är söktrycket i stort sett oförändrat.
– Nu ser vi fram emot att få välkomna både nya och gamla studenter till campus, säger utbildningskoordinator Cecilia Andersson Mårdh.

Sista svarsdag 17 december
Kom ihåg att tacka ja till din plats senast den 17 december på Antagning.se.

Sen anmälan
Du kan fortfarande söka en del av våra program och kurser som startar i januari 2022 på Antagning.se.

Örebro universitet erbjuder ett stort antal kurser och elva program som startar i januari 2022. När anmälan stängde i fredags hade nästan 25 000 ansökningar kommit in. Totalt i hela landet minskade antalet anmälningar till universitet och högskolor med sex procent, medan ansökningarna till Örebro universitet i stort sett är oförändrade.  

– Vi ser att intresset för att studera är stort och betraktar det faktum att många väljer att söka till Örebro universitet som ett tecken på att utbildningarna och forskningen håller hög kvalitet, säger Cecilia Andersson Mårdh, utbildningskoordinator vid Örebro universitet.

Utvecklingsarbete under pandemin

Under pandemin har en stor del av undervisningen vid Örebro universitet skett digitalt, på distans. Trots att övergången i princip fick ske över en natt, har de senaste 1,5 åren inneburit en period av intensiv utveckling.

– Vi ser att lärares digitala och pedagogiska kompetens verkligen har ökat under pandemin. Lärare har varit tvungna att hitta nya pedagogiska lösningar och många gånger har det lett till att man tänker nytt kring hur man kan lägga upp undervisningen på bästa sätt, säger Kristin Ewins, föreståndare för Högskolepedagogiskt centrum, som arbetar med att stödja universitetets lärare i sin pedagogiska utveckling.

Välkomnar nya studenter till campus

Att många lärare upplever att de har breddat sina repertoarer är förstås något de tar med in i undervisningen, nu när studenterna stegvis återvänder till campus under hösten.

När vårterminen startar i januari kommer alla studenter att välkomnas till campus redan från början. Och det fysiska mötet mellan människor är efterlängtat.

– Att mötas på riktigt och diskutera med andra som har olika åsikter och förhållningssätt är en viktig aspekt av högre utbildning, inte minst för att utveckla det kritiska tänkandet. Utbildning handlar inte bara om fakta och kunskap, utan också om reflektion, eftertanke och att lära av varandra, säger Cecilia Andersson Mårdh.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Jonas Classon

Så många sökte till vårens program ­(antal förstahandssökande inom parentes):

Läkarprogrammet:                                                                               3100 (284)
Psykologprogrammet:                                                                         2464 (359)
Socionomprogrammet:                                                                       2317 (368)
Sjuksköterskeprogrammet:                                                                1865 (349)
Civilekonomprogrammet:                                                                   1458 (388)
Personalvetarprogrammet:                                                                1423 (366)
Ekonomiprogrammet:                                                                         1263 (179)
Systemvetenskapliga programmet:                                                   873 (405)
Arbetsterapeutprogrammet:                                                              547 (84)
Kandidatprogram i samhällsanalys:                                                  416 (68)
Statistikerprogrammet, Dataanalys och Business Intelligence:    161 (29)

Källa: UHR.se