Så ska framtidens lärare bli bättre på att undervisa om hållbarhet

En karta över de globala målen för hållbar utveckling.

Hur kan skolan jobba med att utbilda elever om hållbar utveckling – och varför går det arbetet så trögt? Den frågan ställer sig högstadieläraren Jonas Edlund i Örebro universitets satsning på Guldkant för lärarstudenter, ett delprojekt inom Framtidens lärarutbildning som ska stärka och inspirera framtidens lärare i deras yrkesroll.

Varje månad bjuder Guldkant på fördjupning inom ett område som studenterna själva har önskat. Konflikthantering, professionella relationer och motivation är några exempel på teman som lyfts under året.

Den här månaden är det hållbar utveckling som står i fokus. Arbetsgruppen för Guldkant för lärarstudenter har gjort ett grundligt arbete med att kartlägga varför det är svårt att jobba systematiskt med lärande för hållbar utveckling. De har även hittat en mängd goda exempel på hur arbetet bedrivs på skolor i länet.

Jonas Edlund, adjungerad adjunkt vid Örebro universitet och högstadielärare i NO och teknik på Navets skola i Örebro kommun, söker i en serie intervjuer svar på frågan om varför hållbarhetsarbetet går så trögt i skolan.

– Bara tre av tio kommuner har en strategi för hur grundskolorna ska utveckla och förbättra arbetet med hållbar utveckling, trots att det finns nationella krav på detta. Jag ville ta reda på varför den här ödesfrågan för mänskligheten får så lite plats i skolan, berättar han.

Jonas Edlund började med att fråga sin chef och gick sedan vidare till chefens chef. Till sist hamnade han hos en lokal skolpolitiker, hos Skolverket – och i riksdagen.

Här kan du följa Jonas Edlunds jakt efter svaret på frågan om varför hållbarhetsarbetet går trögt i skolan.  

Text: Anna Lorentzon