Satsar 50 miljoner på ny företagsforskarskola – ska utveckla nästa generations AI

Novahuset på Campus Örebro.

Tio doktorander ska i tätt samarbete med industrin utveckla framtidens AI-system. Det är målet för den nya företagsforskarskola som under hösten startar på Örebro universitet.
– Företagsforskarskolan ska fokusera på nästa generations AI-metoder där människor och robotar samarbetar ännu mer med varandra, säger Amy Loutfi, projektledare för forskarskolan.

De tio doktoranderna som ingår i forskarskolan är på plats i Örebro och har precis påbörjat sin forskarutbildning. Tillsammans med en rad svenska och internationella företag ska de utveckla AI-system som kan samspela med människor. Som industridoktorander kommer de att bedriva huvuddelen av sin forskning på plats hos företagen. På listan över samarbetspartners finns bland annat H&M, Epiroc, Suzuki och Sigma.

– Redan idag har vi etablerade samarbeten med flera företag som är knutna till den nya forskarskolan. Men vi har också inlett nya samarbeten med bland annat H&M och EcoGuard, vilket ska bli spännande att följa, säger Amy Loutfi.

Stärker företagens AI-kompetens

Genom att företagsforskarskolan samverkar med både stora internationella bolag och mindre regionala företag, ökar möjligheterna för forskarna att fånga upp industrins behov av kollaborativa AI-system – alltså system som ska kunna arbeta sida vid sida med människor.

– Med den nya forskarskolan stärker vi Örebro universitets samverkan med näringslivet, samtidigt som vi även stärker företagens interna AI-kompetens, säger Amy Loutfi.

Tillsammans satsar Örebro universitet, KK-stiftelsen och näringslivet 51,8 miljoner på den nya forskarskolan. Inom ramen för projektet kommer flera nya doktorandkurser att tas fram.

– Kurserna ska vara särskilt anpassade till våra industridoktorander, men de kommer att kunna sökas av alla våra studenter, säger Andrey Kiselev, samverkanslektor vid Örebro universitet och ansvarig för företagskontakter inom forskarskolan. 

Satsningen har lockat AI-talanger till Örebro

– Vi har genomfört en omfattande rekryteringsprocess och har lyckats tillsätta alla tjänster. Vi har nu tio industristudenter, alla med internationell bakgrund. Vi kommer att driva ett antal gemensamma aktiviteter – bland annat kurser, studentkonferenser, workshops och sociala aktiviteter – som ger möjlighet till interaktion och långsiktigt relationsbyggande mellan Örebro universitet och de berörda branscherna, säger Amy Loutfi.

De är forskarskolans doktorander

Cristina Landin.

Cristina Landin, doktorand på Ericsson.

Alan Lahoud.

Alan Lahoud, doktorand på H&M.

Ahmad Saeed Khan.

Ahmad Saeed Khan, doktorand på H&M.

Sushant Kalidindi.

Sushant Kalidindi, doktorand på EcoGuard AB.

Olga Marinenko

Olga Marinenko, doktorand på LKAB.

Suraj Neelakantan.

Suraj Neelakantan, doktorand på Orexplore AB.

Kavyaa Somasundaram.

Kavyaa Somasundaram, doktorand på Saab AB.

Samuel Blad.

Samuel Blad, doktorand på Nexer AB.

Marco Iannotta.

Marco Iannotta, doktorand på Suzuki Garphyttan.

David Caceres-Dominguez.

David Caceres-Dominguez, doktorand på Suzuki Garphyttan.