Satsning på forskning om rörelse i förskola och skola – ny forskarskola söker nio doktorander

Mikael Quennerstedt

- Målet är att ge underlag till landets alla lärarutbildningar att på bästa sätt förbereda lärare i alla skolformer att arbeta med rörelse, säger Mikael Quennerstedt.

Skolor och förskolor ska ge möjlighet till eleverna att röra på sig dagligen. En ny forskarskola rekryterar nio doktorander som ska bidra med svar på de pedagogiska frågor som är kopplade till detta uppdrag.
– Idag är risken stor att insatser för att stimulera barn och unga att röra på sig är kortsiktiga och isolerade och inte når alla, säger Mikael Quennerstedt, forskare i idrottsvetenskap.

Forskarskolan Hållbar rörelse i skolor och förskolor har beviljats 38 miljoner kronor av Vetenskapsrådet, som gav ansökan toppbetyg, och är ett samarbete mellan Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, Malmö universitet, Göteborgs universitet och Örebro universitet. 

– Vi vet att rörelse betyder mycket för barn och ungas hälsa och deras möjlighet att lära sig. Däremot saknar vi kunskap om hur det fungerar i den pedagogiska praktiken i skolor, förskolor och fritidshem. Vi vill också ta reda på vilken pedagogik elever med olika bakgrund behöver, säger Mikael Quennerstedt, professor i idrottsvetenskap och medlem i styrgruppen för forskarskolan.

Bli en del av lärarutbildningen

Doktoranderna ska också bidra med kompetens i hur rörelse kan bli en del av alla lärarutbildningar.

– Idag når kunskaper om betydelsen av rörelse sällan utanför lärarutbildningen i idrott och hälsa. Målet är att ge underlag till landets alla lärarutbildningar att på bästa sätt förbereda lärare i alla skolformer att arbeta med rörelse, säger Mikael Quennerstedt.

Forskarskolan innefattar begreppet hållbarhet som Mikael Quennerstedt beskriver som att doktorander ska arbete med pedagogiska och didaktiska frågor som är kopplade till bland annat livslångt lärande, likvärdighet, social rättvisa – förutom det uppenbara att det handlar om rörelse, hälsa och välbefinnande.

 – Erfarenheten från tidigare forskarskolor visar att doktoranders forskning har haft stor genomslagskraft på undervisningen inom lärarutbildningarna, säger Mikael Quennerstedt.

Text och arkivbild: Maria Elisson

Av det sammanlagda anslaget på 38 miljoner kronor går antingen 9,1 miljoner eller 13,1 miljoner till Örebro universitet, beroende på om det blir två eller tre doktorander som knyts till Örebro.