Sex miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att ta fram pedagogik för global rättvisa

Louise Sund

Globala rättvisefrågor är komplexa och laddade med starka intressekonflikter. Louise Sund, forskare i pedagogik, har fått 6 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att leda ett projekt som tillsammans med lärare ska ta fram ett pedagogiskt verktyg för undervisningen.

– Kritiska perspektiv i skolan som direkt tar upp maktobalanser och frågor om ansvar och skyldigheter mellan människor är inte oproblematiskt, säger Louise Sund och hänvisar till att krav i skolan på att synliggöra strukturella orättvisor och en ohållbar livsstil kan utgöra en spänning när undervisningen ska vara saklig och lyfta fram olika perspektiv.

Louise Sund utgår från att skolan spelar en avgörande roll för att eleverna ska kunna utveckla kunskaper och tänka kritisk om global rättvisa, om klimatförändringarna och fördelningen av resurser - och förhålla sig till dem utifrån etiska och politiska perspektiv.

I skolans styrdokument uppmanas till en undervisning som synliggör globala utmaningar och stödjer unga människors möjligheter att förstå dem och påverka samhällsutvecklingen.

– Trots samsynen så finns det få studier som på djupet undersöker hur lärare hanterar globala rättvisefrågor i utbildningens praktik, konstaterar Louise Sund.

Forskningsprojekt bygger på ett dekolonialt perspektiv på globala rättvisefrågor, alltså hur ojämlika globala maktförhållanden är grundade i kolonialismen.

I forskarteamet ingår Johan Öhman och Ásgeir Tryggvason, också de från forskargruppen ESERGO. samt Karen Pashby, Manchester Metropolitan University.

Text: Maria Elisson
Foto: Jonas Bilberg/Mälardalens högskola