Startskott för Learning Lab – framtidens flexibla lärandemiljö vid Örebro universitet

Magnus Hansson och Anna-Eva Olsson står i ett rum som håller på att byggas om.

Learning Lab innebär en unik möjlighet att kunna jobba med pedagogisk utveckling på bred front och ta ytterligare steg för att hitta hållbara lösningar inför framtiden, enligt Magnus Hansson och Anna-Eva Olsson.

Nu startar bygget av ett Learning Lab på Örebro universitet – en 300 kvadratmeter stor testbädd där studenter och lärare tillsammans ska testa och utveckla nya metoder för undervisning i en flexibel och toppmodern miljö. Satsningen sker genom ett samarbete mellan lärosätet och Akademiska Hus.

I en av flyglarna i Långhuset startar nu byggandet av Learning Lab Örebro, en innovationsarena som ska användas till att testa och utveckla framtidens lärandemiljöer. Bakom konceptet står Akademiska Hus, som genomför satsningen tillsammans med Örebro universitet. Genom Learning Lab Örebro kommer lärosätet och fastighetsägaren att få ökade erfarenheter, kunskaper och kompetens om hur rum, pedagogik och teknik kan användas i arbetet med att utveckla framtidens lärandemiljöer i ny- och ombyggnader.

Charlotta Andersson

Charlotta Andersson på Akademiska Hus.

– Med Learning Lab Örebro kan vi tillsammans med universitetet utforska hur förutsättningarna för lärande och lärandemiljöer förändras i takt med ny teknik och pedagogiska metoder, digitaliseringens framfart och förändrade behov hos både studenter och lärare. Allt detta ställer nya krav på den fysiska utformningen av rum för lärande och campus i sin helhet, säger Charlotta Andersson, innovationsområdesledare för framtidens lärandemiljöer på Akademiska Hus.

– Det mest iögonfallande kommer att vara det vi kallar för lökväggarna: utfällbara väggar med gångjärn, som gör det möjligt att skapa rum i rummet. I dag skickas studenterna i väg för att jobba i grupper och det tar tid och blir stökigt innan alla samlas igen – men i framtiden kommer klassrummet att snabbt kunna formas om för att passa den aktivitet som ska pågå, säger Anna-Eva Olsson, koordinator för lärmiljöer vid Högskolepedagogiskt centrum på Örebro universitet.

Den pedagogiska aktiviteten i centrum

I Learning Lab ska såväl möbler som teknik, ljud och ljus enkelt kunna anpassas för att skapa rätt förutsättningar, beroende på om salen ska användas för en traditionell föreläsning, ett seminarium där alla behöver kunna se varandra eller en workshop där studenterna ska ha en aktiv roll och samskapa kunskap. En tanke med den nya lärandemiljön är också att rummet inte på förhand ska ha en given riktning, utan kan anpassas utifrån den läraktivitet som ska genomföras. Det kan också användas till synkron hybridundervisning, där några av studenterna finns på plats och andra deltar digitalt – samtidigt.

– Det ska inte vara rummet som avgör hur undervisningen utformas, utan tvärtom. Den rumsliga dimensionen ska stödja den pedagogiska aktiviteten. Satsningen på Learning Lab känns spännande och kul. Det handlar i slutändan om att skapa de bästa förutsättningarna för studenterna och deras lärande. Learning Lab är en testmiljö och en unik möjlighet att kunna jobba med pedagogisk utveckling på bred front och ta ytterligare steg för att hitta hållbara lösningar inför framtiden, säger Magnus Hansson, docent och delprojektledare för Nya lärmiljöer vid Örebro universitet.

Parallellt med utvecklingen av Learning Lab Örebro kommer en prototyp för ett VR-center tas fram för att undersöka förutsättningarna för hur en VR-miljö kan stödja undervisning och praktiska moment inom högre utbildning. Learning Lab ska vara klart till terminsstarten i januari 2022.

Text och foto: Anna Lorentzon

Learning Lab

Örebro universitet och Akademiska Hus har tecknat ett samverkansavtal för Learning Lab Örebro, som är en utvecklings- och innovationsarena för framtidens lärmiljöer.

Målet med Learning Lab är att under fyra år testa och samla erfarenheter om hur rum, pedagogik och teknik kan användas i framtidens lärmiljöer.

Learning Lab växer fram i ”Pedagogiska flygeln” i Långhuset och ska vara klart till terminsstarten i januari 2022.

Begreppen lärandemiljö och lärmiljö används synonymt i denna text.

Här kan du läsa mer om Learning Lab.