This page in English

Högskolepedagogiskt centrum

Nya lärmiljöer

Under drygt två år var Nya lärmiljöer ett eget delprojekt inom den strategiska satsningen Framtidens lärarutbildning. Syftet med delprojektet var att utveckla universitetets lärmiljöer så att universitetet ska kunna erbjuda utmanande utbildning i stimulerande lärmiljöer och möjliggöra ett högkvalitativt och innovativt utbildningsinnehåll som svarar mot framtida kompetensbehov. Lärarstudenternas lärmiljöer var i fokus, men delprojektet syftade även till att utveckla universitetets samtliga lärmiljöer. Delprojektet avslutades i mars 2022 och här återfinns delprojektets dokumentation.

1/3

Delprojektet var ett omfattande projekt som innefattade flera olika aspekter av lärmiljöer och förutsättningar för att skapa och utveckla dessa vid Örebro universitet. Projektet tog sin utgångspunkt i Örebro universitets vision om att bidra till en kunskapsbaserad samhällsutveckling samt arbetade för en konkretisering av universitetets pedagogiska grundsyn.

Delprojektets mål

Målet med delprojektet var att

  • utveckla lärarstudenternas och andra studenters lärmiljöer
  • öka inslagen av fokus på framtida kompetenser, specifikt i lärarutbildningen men även i andra utbildningar
  • skapa fungerande strukturer för samverkan mellan de parter som ansvarar för dessa frågor på universitetet.

Forumsalarna F139 och F147

Bild på lärosal F139

F139 - röda rummet

Läs mer om den flexibla lärmiljön F139 med 20-36 platser i Forumhuset.

Bild på lärmiljö F147

F147 - gula rummet

Läs mer om den flexibla lärmiljön F147 med 20-36 platser i Forumhuset.

Learning Lab

Bild på Learning Lab.

Learning Lab

Läs mer om hur rum, pedagogik och teknik kan utveckla framtidens lärmiljöer.

Utveckling av nya lärmiljöer

Delprojektledare

Magnus Hansson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

Profilsida: Magnus Hansson

E-post:

Telefon: 019 303971

Rum: N3029

Magnus Hansson

Teamledare Learning Lab

Anna-Eva Olsson

Tjänstetitel: Projektsamordnare Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Anna-Eva Olsson

E-post:

Telefon: 019 301053

Rum: A2117

Anna-Eva Olsson