Stort intresse bland skolpersonal för utbildning om hållbar utveckling

Några av deltagarna på utbildningen. Bilden är tagen från zoom.

Några av deltagarna under utbildningen som genomfördes digitalt via Zoom.

För första gången bjuder Högskolepedagogiskt centrum in skolpersonal för att tillsammans med universitetets medarbetare delta i en utbildning om hållbar utveckling i utbildning. Under två dagar fick deltagarna samtala, diskutera och ta del av den senaste forskningen inom området.

Utbildningen kommer att ges igen höstterminen 2022. Mer information kommer senast den 15 april på Högskolepedagogiskt centrums webbplats. 

Ansvarig för utbildningen är Högskolepedagogiskt centrums föreståndare Kristin Ewins. Genom att öppna Hållbar utveckling i utbildning för externa deltagare vill hon synliggöra universitetets forskning för samhällsbärare som kan ha nytta av den i sitt dagliga arbete.

– Det är fantastiskt kul att närmare 70 deltagare varit med på utbildningen. Örebro universitet är ju redan nationellt ledande inom forskning om och för hållbar utveckling och här har vi fått möjlighet att både sprida och omsätta den forskningen i praktiken, säger Kristin Ewins. 

Kristin Ewins

Kristin Ewins

En av deltagarna är Angelica Sörensson, rektor vid Rosta förskolor i Örebro. För att öka medvetenheten om hållbar utveckling i skolan har hon med sig förskollärare och specialpedagog på utbildningen. Rosta förskolor består av fem förskolor och en grupp med en representant från varje förskola arbetar redan nu med hållbar utveckling.

– Jag vill öka medvetenheten om begreppet hållbar utveckling. När jag såg utbildningen tänkte jag att detta kan vara något för oss, säger Angelica Sörensson.

Hon ser att Rosta förskolor redan nu gör mycket kring hållbar utveckling, men de behöver sätta ord på att det är hållbar utveckling.

– Som rektor vill jag skapa förutsättningar för att medarbetarna kan arbeta med hållbar utveckling utifrån målen i läroplanen.

Angelica Sörensson, Christian Melkersson  och Carina Mokvist Koutakis.

Angelica Sörensson, Christian Melkersson och Carina Mokvist Koutakis.

Christian Melkersson är förstelärare och undervisar i samhällskunskap och religion på Lindeskolans gymnasium. Han tycker att utbildningen har gett honom nya perspektiv på hållbar utveckling.

– Vi kan inte jobba med stuprör mellan olika ämnen och årskurser. Vi måste ha hängrännor från förskolan till gymnasiet och ha koppling mellan de ämnen som eleverna läser, säger han.

– Titta inte bara framåt på vad vi kan göra för hållbar utveckling. Titta även bakåt, våra far- och morföräldrar hade goda kunskaper om hur man återvinner och lever hållbart. Men även ungdomarna idag har många gånger bättre kunskap än vad vi vuxna har.

Eftersom utbildningen går på distans kunde Carina Mokvist Koutakis delta från Zambia. Hon är tjänstledig från Hallsbergs kommun där hon arbetar som utvecklingssamordnare för förskola och grundskola. För tillfället arbetar hon på konsultbasis på Örebro universitet med att revidera utbildningsplaner för grundlärare och grundlärare med inriktning fritidshem. Hållbar utveckling är en viktig del i examensmålen och är därmed viktiga att synliggöra i utbildningsplanerna.

– För mig handlar utbildningen om att förvissa mig om att jag har förstått vad hållbar utveckling verkligen innebär. Hållbar utveckling handlar om tre delar – en ekologisk, social och ekonomisk – och de måste samverka.

Hon tycker att en stor fördel med utbildningen är att den har gått på distans och att människor med olika yrkesroller har fått möjlighet att mötas under två dagar.

– Det har varit intressant att delta på kursen och jag har haft bra samtal med de andra deltagarna. Föreläsarna har nyttjat zoom på ett mycket bra sätt genom att använda verktyget interaktivt.

Kristin Ewins är mycket nöjd med utbildningsdagarna och arbetar för att utbildningen ska ges på samma sätt höstterminen 2022.

– Värdet av att lärare, administratörer och utbildningsledare från förskolan till universitetet får mötas är enormt. Vi måste jobba tillsammans för att möta dagens och framtidens samhälls- och klimatutmaningar.

Text och foto: Anna Asplund