Studie granskar nytt hjälpmedel för äldre kvinnor på boende med urininkontinens

Yvonne Freund Levi ska ganska en ny typ av hjälpmedel för urininkontinens.

Yvonne Freund Levi

Ett nytt hjälpmedel för äldre kvinnor med urininkontinens ska studeras i ett projekt. Yvonne Freund Levi, forskare i medicin, har fått 2,1 miljoner kronor från Familjen Kamprads stiftelse för att se om kvinnornas livskvalitet förbättras.

Studien omfattar kvinnorna som bor på särskilt boende för äldre i Kumla och Örebro. De ska få använda en urindroppssamlare för kvinnor (Uricap Female), i stället för ett traditionellt inkontinensskydd eller urinkateter, alltså en slang som förs in i urinblåsan.

– Urininkontinens hos kvinnor kan leda till olika medicinska komplikationer och praktiska problem med omvårdnaden. Vi ska undersöka hur effektivt inkontinenshjälpmedlet förebygger urinvägsinfektioner, säger Yvonne Freund Levi, överläkare inom psykiatrin vid Universitetssjukhuset Örebro och docent i klinisk neurovetenskap vid Örebro universitet.

Möjlig bättre livskvalitet

Studien rymmer frågeställningar om möjlig förbättrad livskvalitet och psykiska symtom vid demenssjukdom.

– Beteendemässiga och psykiatriska symtom, så kallade BPSD, orsakar ofta ett stort lidande och är ofta svåra att hantera för närstående och vårdpersonal. Utredning av BPSD bör alltid göras för att utesluta somatiska orsaker, särskilt eftersom patienter med minnesbesvär ofta har svårt att förmedla symtom på exempelvis urinvägsinfektion, förklarar hon.

– Men även biverkningar av läkemedel kan orsaka och bidra, till symptom på BPSD.

Deltagarna i studierna lottas till en grupp som får en ny ”Uricap Female” varje dag, eller till en grupp som får en vanlig inkontinensbehandling. Personalen på boendet kommer att få utbildning i hur hjälpmedlet ska användas av legitimerad sjuksköterska med specialkunskap om hjälpmedlet.

Studien genomförs i omgångar, i tre månader i taget, och pågår fram till år 2024.

Text och foto: Elin Abelson