Studie i avhandling: Probiotika mildrade effekt av negativa intryck hos friska

Julia Rode i l labbet

Probiotikan som personerna svalde gav effekt. Det visar Julia Rode i sin doktorsavhandling i medicin.
– Det visade sig vara nog med en så förhållandevis begränsad insats för att förbättra hjärnans funktion hos friska personer, säger Julia Rode.

Julia Rodes avhandling handlar om på vilket sätt mikroorganismer i tarmarna påverkar hjärnan. Avhandlingen är knuten till forskningsmiljön NGBI (Nutrition-Gut-Brain Interactions Research Center), som är inriktad på den dubbelriktade kommunikationen mellan tarmarna och hjärnan.

I en studie i avhandlingen undersökte Julia Rode effekten av probiotika på kroppen inklusive hjärnan. En grupp friska personer fick probiotika i form av pulver att svälja. Effekten på hjärnan mättes med en magnetkamera (magnetisk resonanstomografi).

Testpersonerna som fått probiotika fick sedan titta på bilder av ansikten som uttryckte negativa känslor.

– Det visade sig att delar av hjärnan reagerade mindre starkt. Probiotikan mildrade alltså effekten av de negativa synintrycken. Vi vet ännu inte vad denna kunskap kan leda till, men vi var förvånade över att probiotiken överhuvud taget påverkade friska människor, säger Julia Rode.

Möjligt mot psykisk ohälsa

En hypotes för framtida forskning är att probiotika skulle kunna användas för behandling av människor med psykisk ohälsa enligt Julia Rode

Tidigare forskning visar att den dubbelriktade kopplingen mellan tarmarna och hjärnan påverkar många sjukdomar, som till exempel IBS (känslig tarm), autism och Parkinsons sjukdom.

– Vi hoppas att dessa studier i förlängningen kunna bidra till att utveckla individualiserad behandling och att kunna förbygga sjukdomar, säger Julia Rode.

Text: Maria Elisson
Foto: Linda Harradine