Studie om T-lymfocyt som möjlig ny behandling får pengar av Cancerfonden

Elisabeth Hultgren-Hörnquist

Hos patienter med tarmsjukdomen mikroskopisk kolit ökar en form av lymfocyter i immunförsvaret som normalt motverkar cancer. Elisabeth Hultgren-Hörnquist har fått 1,8 miljoner kronor av Cancerfonden för att undersöka möjligheter till nya behandlingar.

– Kronisk inflammation ökar risken för cancer, som för patienter med ulcerös kolit. Däremot har de med sjukdomen mikroskopisk kolit en lägre risk att få cancer i tjocktarmen, säger Elisabeth Hultgren-Hörnquist.

En skillnad mellan de två sjukdomarna är typen av T-lymfocyter, en sorts vita blodkroppar i immunförsvaret, som finns i ökad omfattning i tarmslemhinnan. Typen vid mikroskopisk kolit – CD8+ T-celler – har en viktig roll i att oskadliggöra celler som är på väg att omvandlas till cancerceller.

Elisabeth Hultgren-Hörnquist ska specifikt undersöka hur de ”goda” CD8+ T-cellerna fungerar, hos patienter med de olika tarmsjukdomarna, men även hos friska personer.   

– Vi vill se vad som sker i tarmslemhinnan. Målet är att nå fram till nya behandlingar för dessa sjukdomar, men även för andra kroniska inflammationer med ökad risk för att utveckla cancer, säger Elisabeth Hultgren-Hörnquist.