Tio miljoner till forskning om självständiga robotar

Federico Pecora och ett par robotarmar.

Federico Pecora leder det nya projektet.

Robotar som kan arbeta tillsammans med människor på lager och i fabriker och dessutom lära upp nya robotar. Det är målet för ett nytt forskningsprojekt vid Örebro universitet som fått 10 miljoner från KK-stiftelsen.
– Det kan låta enkelt men det är svårt för robotar att arbeta i miljöer där människor rör sig och mycket förändras, säger Federico Pecora, forskare i datavetenskap som leder projektet TeamRob.

Självständiga robotar behövs för att automatisera vissa arbetsuppgifter på lager, i fabriker eller i gruvor – inte minst där arbetet kan vara farligt för människor.
 
– De självständiga robotar som finns idag har svårt att hantera oförutsägbara händelser och miljöer som ständigt förändras, säger Federico Pecora.
 
– Därför tillåter dagens lösningar knappt att robotars och människors arbete överlappar varandra. Det gäller både när de ska ta beslut och agera. Det vill vi ändra på.

Kan inte föra vidare det de lärt sig

De flesta robotar saknar helt enkelt de egenskaper som gör det möjligt för människor att utföra många olika arbetsuppgifter och lära sig från erfarenheter eller av kollegor. Robotar kan inte heller föra det de lärt sig vidare till andra.
 
– Vårt mål är att utveckla robotar som kan arbeta för och med människor. De ska dessutom vara lika enkla att lära upp som människor och inte behöva programmeras för varje ny arbetsuppgift, säger Federico Pecora.
 
Robotarna ska sedan kunna lära upp andra robotar – och människor för den delen – och utföra arbetsuppgifter som överlappar de som människor gör.

Måste kunna förutse vad människor är på väg att göra 

– De måste alltså kunna förutse vad människor runt dem är på väg att göra. Dessutom måste robotarna agera på ett sätt som gör det möjligt för människor i dess närhet att förstå deras avsikter – vad de kommer göra härnäst.
 
Projektet är indelat i fyra delar som undersöker olika delmoment: att instruera robotar, att överföra kunskap till robotar, arbetslag med både robotar och människor och att förstå varandras avsikter och kommunicera.
 
Forskningen pågår i nära samarbete med företag och Scania, Volvo Construction Equipment, Epiroc och Volvo Group Truck Operations är samarbetspartners.

– Vår ambition är att människor och robotar ska kunna komplettera och stötta varandra för bästa resultat, avslutar Federico Pecora.

Text: Linda Harradine
Foto: Jesper Eriksson