”Trots att jag bara suttit framför min dator kändes det som om jag rest till Örebro”

Mötesdeltagarna i zoom.

I det avslutande mötet blev det sång och musik med Örebro studentsångare och Svenska kammarorkestern. Deborah Powers (tredje raden, näst längst till höger) kommer minnas veckan.

Över 150 Örebroforskare och 31 bedömare från 11 olika länder i parallella möten som varade i 44 timmar – allt digitalt så klart. Det var tredje och sista steget i utvärderingen av universitetets forskning. Förutom att arbetet sker digitalt är den stora skillnaden mot de två tidigare utvärderingarna att forskningen inte kommer graderas och jämföras.

– Först måste jag säga att detta var en spännande utmaning. Det är inte varje dag du blir inbjuden att i detalj undersöka forskningen vid ett lärosäte. Tanken att göra detta digitalt var lite skrämmande, säger Deborah Power, professor vid University of Algarve i Portugal och en av bedömarna.

Mötena var uppdelade i två digitala ”korridorer”. Tanken var att så långt som möjligt efterlikna en konferens som hålls på plats och skapa virtuella mötesplatser. I den gröna korridoren träffade bedömarna Örebroforskarna. I den blå korridoren fanns nio rum där de olika bedömargrupperna kunde ses. Och precis som i verkligheten sprang de på varandra i korridorerna.

– Trots att jag bara suttit framför min dator, kändes det i slutet av veckan som om jag hade rest till Örebro. Och vilket avslut med Örebro studentsångare och Svenska kammarorkestern. Jag kommer minnas den här veckan och jag hoppas att jag kan få göra den digitala rundturen på universitetet i verkligheten, säger Deborah Power.

Målet är utveckling

Deltagarna i mötet.

I det avslutande mötet deltog universitetsledningen och projektgruppen för ORU2020 tillsammans med bedömarna. Anders Kottorp, andra rutan från vänster på understa raden, ser fram emot att följa utvecklingen och se hur det gått när det är dags för ORU2025.

Förutom att arbetet sker digitalt är den stora skillnaden mot tidigare utvärderingar att forskningen inte kommer graderas och jämföras. Målet är istället att utvärderingen ska utveckla kvaliteten. Forskarna har fått beskriva en önskad utveckling på fem års sikt och identifiera sina enheters styrkor, svagheter och möjligheter.

– Det är alltid en förmån att få fokusera på den formativa feedbacken; styrkor, utvecklingsområden och förslag till utveckling istället för Pass/Fail, säger Anders Kottorp, professor vid Malmö universitet och en av bedömarna. 

– De var mycket öppna och transparenta i sina självvärderingar och dialogerna blev spännande samtal där historia, nutid och framtid kunde diskuteras, fortsätter han.  

Utvärderingen är snart klar

Utöver utvecklingsplanen innehåller utvärderingen information om vetenskaplig publicering, forskningsfinansiering och personalstyrka de senaste åren. Efter förra veckans möten kommer de externa bedömarna skicka in sina rapporter och förhoppningen är att utvärderingen ska vara klar före sommaren.

– Universitetsledning och andra ledningsnivåer kommer att noggrant läsa självvärderingar och bedömarrapporter för att bättre förstå universitetets kommande utveckling.  Detta hjälper oss att ta olika framtida strategiska beslut men också att synliggöra universitetet. Allra viktigaste är nog ändå att de olika bedömningsenheterna själva drar nytta av utvärderarnas förslag för sin egen utveckling, säger Johan Schnürer, rektor Örebro universitet.

Nöjda med hur allt fungerat

– Jag vill tacka den kloka planeringsgruppen och alla de medarbetare som gjorde ett fantastiskt arbete med själva det digitala genomförandet. Utvärderarna var mycket nöjda med hur allt fungerat praktiskt. Detta sätter också bilden av Örebro universitet som kompetent, engagerat och med förmåga att vara en mycket god värd.  

– Min känsla är att våra forskare har haft stort utbyte av att möta de mycket kvalificerade bedömarna.

ORU2020 är alltså den tredje utvärderingen av forskning vid Örebro universitet. Anders Kottorp ser fram emot att få följa med på resan framåt. 

– Jag ser fram emot ORU2025 och att få se hur utvecklingen sker inom ert lärosäte, avslutar Anders Kottorp. 

Text: Linda Harradine
Foto: Carolina Wittenfelt