Universitetet ställer sig bakom uttalande om Ahmadreza Djalali

Ahmadreza Djalali

Ahmadreza Djalali

Fem år har gått sedan forskaren och den svenska medborgaren Ahmadreza Djalali greps och fängslades i samband med en föreläsningsturné i Iran. Efter en rättegång som inte kan betraktas som annat än en rättsskandal, med fabricerade anklagelser och utan reell chans att försvara sig, dömdes Ahmadreza Djalali till döden.

Karolinska Institutet, Università del Piemonte Orientale, Italien, och Vrije Universiteit Brussel, Belgien, har skickat ett gemensamt uttalande till bland annat ledamöter i EU-parlamentet och nationella politiker i de tre länderna. 

Örebro universitet ställer sig bakom uttalandet från de tre universiteten där Ahmadreza Djalali har varit verksam. Vi hoppas att fler följer efter och uppmanar politiker att agera och öka kraven på Iran att släppa den fängslade forskaren.

Johan Schnürer, rektor Örebro universitet
Lisa Kurland, professor Örebro universitet och tidigare handledare till Ahmadreza Djalali vid Karolinska Institutet

 

”Vi måste göra allt för att rädda Ahmadreza Djalalis liv”

Fem år har gått sedan Ahmadreza Djalali, en uppskattad iransk-svensk forskare inom katastrofmedicin, frihetsberövades på felaktiga grunder. Hittills har grunderna för hans anhållande, dödsdom och fortsatta internering inte offentliggjorts.

Vi, Karolinska Institutet, Università del Piemonte Orientale och Vrije Universiteit Brussel, som haft förmånen att räkna Dr. Djalali som kollega, kräver nu återigen offentligt att han omedelbart ska släppas.

Dr Djalali måste släppas nu. Hans hälsa försämras snabbt. Under fängelsetiden har han upprepade gånger nekats tillgång till nödvändig medicinsk vård, trots bevis för att han lider av leukemi. Under hela pandemin hölls han fången i en cell på cirka 30 kvadratmeter som han delade med fjorton andra fångar, tills han flyttades till fullständig isolering den 24 november 2020. Efter mer än 140 dagar i isolering har Dr. Djalali nu flyttats tillbaka till en flerfångscell i Evinfängelset. Där lever han under ständigt hot om att hans dödsdom ska verkställas.

Myndigheterna fortsätter att neka Dr. Djalali tillgång till advokat och kontakt med sin familj vilket väcker allvarliga farhågor om att myndigheterna fortfarande planerar att verkställa hans avrättning i hemlighet. Att förvägra Dr. Djalali tillgång till lämplig medicinsk vård tyder vidare på att de har beslutat att låta honom avlida utan att behöva avrätta honom.

Detta är outhärdligt för Dr. Djalali, och outhärdligt för hans unga familj och fru.

Dr. Djalalis situation bör bekymra forskare och samhället i stort. Hans dödsdom är en uppenbar vedergällning för det internationella vetenskapliga samarbete han bedriver inom sitt ämnesområde. Det rättsvidriga åtalet och hans frihetsberövande, i likhet med felaktiga åtal och frihetsberövande av andra akademiker och forskare, syftar till att försvaga akademisk verksamhet och beröva världen de fördelar som vetenskaplig forskning och utbyte av idéer medför.

Vi, Karolinska Institutet, Università del Piemonte Orientale och Vrije Universiteit Brussel, upprepar vår vädjan om Dr. Djalalis ovillkorliga frigivning, så att han kan återvända hem till Sverige. Vi kräver att myndigheterna säkerställer att Dr. Djalali får omedelbar tillgång till kvalificerad medicinsk personal som kan tillhandahålla vård i enlighet med medicinsk etik, inklusive principerna om sekretess, autonomi och informerat samtycke. Vi uppmanar det internationella samfundet att omedelbart vidta förnyade åtgärder som svar på den försämrade situation som Dr. Djalali för närvarande befinner sig i, och vi uppmanar EU och medlemsstaterna att ingripa i detta fall innan det är för sent.

Vi måste göra allt som står i vår makt för att rädda Dr. Ahmadreza Djalalis liv.

Prof. Ole Petter Ottersen, Rektor Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
Prof. Gian Carlo Avanzi, Rektor Università del Piemonte Orientale, Vercelli, Italy
Prof. Caroline Pauwels, Rektor Vrije Universiteit Brussel, Brussels, Belgium