Universitetsstyrelsen föreslår att Johan Schnürer fortsätter som rektor i tre år till

En enig universitetsstyrelse beslutade på torsdagen att föreslå att Johan Schnürer får förlängt förordnade som rektor för Örebro universitet med tre år, från 1 april 2022 till 31 mars 2025.

Johan Schnürers femåriga förordnande som rektor för Örebro universitet går ut den 31 mars 2022. Universitetsstyrelsens uppdrag är att lämna ett förslagtill regeringen för beslut om rektor för Örebro universitet, efter det att nuvarande förordnande går ut.

En beredningsgrupp, utsedd av styrelsen, har hanterat processen och har under mars tagit in synpunkter från lärare, studenter och övrig personal.

Det är inte klart ännu när regeringen förväntas fatta sitt beslut.