Utbildningsradion spelade in föreläsningar med Successful ageing-doktorander

Katarina Lindblad.

Äldre män, välbefinnande och musik – det handlade Katarina Lindblads föreläsning om. Hennes forskningsresultat visar bland annat att musik kan hjälpa äldre män att komma i kontakt med sina känslor och öka deras självkänsla genom lärande.

Fem doktorander inom Successful ageing stod på Aula Nova-scenen idag. Utbildningsradion spelade in föreläsningar om allt från självkörande bilar, äldres möjligheter att välja hur de vill bo och få vård och hur musik kan få äldre män att må bättre. Föreläsningarna kommer att sändas på Kunskapskanalen och UR Play.

Se tidigare UR-föreläsningar med Örebroforskare.

Vasiliki Kondyli

Vasiliki Kondyli pratade om framtiden med självkörande bilar och vad som krävs för att dessa ska förstå sin omgivning bättre, framförallt det mänskliga beteendet.

Owasim Akram i Aula Nova.

Owasim Akram forskar om extremt fattiga äldre i Bangladesh. Hans forskning visar att det bland annat är viktigt med tidiga insatser, redan runt 50-års åldern, och goda familjerelationer för att tackla extrem fattigdom.

Nadezhda Golovchanova.

Vad får äldre att känna sig otrygga i vardagen? Nadezhda Golovchanova forskar om olika orsaker bakom att äldre känner sig otrygga – något som på sikt kan användas i det förebyggande arbetet. Hon är tillsammans med kollegorna Vasiliki Kondyli och Owasim Akram en del av doktorandprogrammet Newbreed COFUND. Doktorandprogrammet finansieras av EU:s Horizon 2020 program, Marie Skłodowska-Curie Actions, Co-funding of Regional, National and International Programmes (MSCA COFUND).

Lisa Spang på scenen i Aula Nova.

De flesta äldre vill bo hemma så länge som möjligt. Men det är ett något förenklat påstående visar Lisas Spangs forskning om äldre och deras möjligheter att bestämma över var de vill bo och få vård.

Det är andra gången Utbildningsradion spelar in föreläsningar med Örebroforskare. I höstas spelades in sex föreläsningar med bland annat Amy Loutfi, Henrik Andershed, Karin Hugelius och Peter Edholm.
Till föreläsningarna på UR Play