This page in English

Rektors blogg: ”Vaccin är vad samhället kan erbjuda mot covid-19”

En spruta fylls på med vaccin mot covid.

En av alla de sprutor som fylldes med vaccin när Region Örebro län öppnade en tillfällig vaccinationsmottagning på Örebro universitet. Snart kommer ytterligare ett tillfälle till drop-in-vaccination. Foto: Jesper Mattsson

”Vaccin är vad samhället kan erbjuda mot covid-19”
Det var budskapet från Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson till Sveriges myndighetschefer vid ett zoom-möte i tisdags kväll.

Detta var samma dag som regeringen meddelat att huvuddelen av restriktionerna ska tas bort den 29 september.

Borttagna restriktioner innebär att många fler kommer att mötas i olika sammanhang.

De som är ovaccinerade löper då betydligt ökad risk att bli sjuka och belasta sjukvården.

Redan nu är minst 80 procent av de som ligger inlagda på IVA ovaccinerade.

Det finns ju inget tvång för den enskilde att vaccinera sig men jag tycker personligen att vi alla har en moralisk skyldighet att göra detta.

Denna uppfattning delas av Statens medicinsk-etiska råd (Smer) som i veckan uttalat sig om vaccination mot covid-19 för vård- och omsorgspersonal. Med sitt uttalande vill Smer lyfta fram den etiska dimensionen som komplement till juridiska och arbetsrättsliga perspektiv:

Rådet anser att anställda med patient-/brukarkontakt i hälso- och sjukvården och i omsorg och service till äldre och personer med funktionsnedsättningar har en moralisk skyldighet att vaccinera sig mot covid-19. Patientens/brukarens intresse av att smittorisken minimeras väger tyngre än den anställdes individuella val att vaccinera sig eller inte.

Vissa av universitetets anställda och studenter är verksamma inom hälso- och sjukvården och berörs direkt av Smers rekommendation. Jag tycker att denna moraliska skyldighet gott kan utsträckas till samtliga av universitetets anställda och studenter. Då tar vi fullt ut vårt ansvar som medborgare och medmänniskor.

Alla bedömningar pekar på att viruset kommer att finnas kvar i samhället under lång tid. De grundläggande hygien- och trängselregler vi lärt oss att tillämpa bidrar till att motverka smittspridning och sjukdom. Men det är bara vaccin som kan förhindra de allvarligaste konsekvenserna av virusinfektion. Så se till att utnyttja möjligheten att vaccinera dig, både för att skydda dig själv och sårbara grupper. På så sätt kan vi snabbare och säkrare återgå till ett normalt universitetsliv med fysiska möten, diskussioner och kunskapsutbyten i verkliga livet.

Tillsammans med Region Örebro län erbjuder vi ju också fortsatta tillfällen till drop-in vaccination på Campus Almby. Nästa tillfälle blir 15 och 16 september – missa inte det!

 

Johan

Johan Schnürer

Rektor

 

Ps Det finns en mycket liten grupp, kanske bråkdelar av promille, som av medicinska skäl inte skall vaccineras. Denna lilla grupp, liksom en större grupp med nedsatt immunförsvar, har all rätt att förvänta sig att vi övriga tar vårt samhällsansvar.