”Vi vill skapa en rolig och äventyrlig plats som barn gärna vill vara på”

Selma Nord, Gabriella Lahdo, Taimoor Khan och Jakob Engren promenerar på universitetet.

Selma Nord, Gabriella Lahdo, Taimoor Khan och Jakob Engren har bara en dag kvar på sin feriepraktikplats på Linje 14 Summer College.

– Vi arbetar med att utveckla Hjärstaskogen och parken i Baronbackarna till en attraktiv plats, berättar Gabriella Lahdo. Hon är en av 24 ungdomar som går i Linje 14 Summer College – ett sommarjobb ungdomar kan söka via Örebro kommun.

Syftet med Summer College är att ungdomar som nyss slutat nian ska få veta mer om studentlivet och Örebro universitet. Samtidigt ska de hjälpa Örebro kommun och Örebro bostäder, ÖBO, med stadsutveckling. Ungdomarna kommer från någon av skolorna som Linje 14 samarbetar med. 

Gabriella Lahdo.

Gabriella Lahdo

I år är det fyra olika områden de arbetar med:

  • Hjärtstaskogen och parken i Baronbackarna
  • En dag i Wadköping
  • Engelbrektsgatan
  • Hur kan vi får fler att cykla i Vivalla?

Djurtema i skog och park

Selma Nord, Gabriella Lahdo, Taimoor Khan och Jakob Engren jobbar med det första alternativet. 

Taimoor Khan.

Taimoor Khan

– Vi vill skapa en rolig och äventyrlig plats som barn gärna vill vara på. Det ska vara unikt, säger Taimoor Khan. 

De jobbar på ett djurtema i skogen och parken. Det ska vara allmänbildande för att barn ska kunna lär sig mer om olika djur.

– Det kanske kan vara kul även för vuxna, säger Selma Nord.

Selma Nord.

Selma Nord

Ger tummen upp

Summer College pågår under tre veckor och imorgon är det sista dagen. Då kommer alla presentera sina idéer och sedan är det upp till ÖBO och kommunen att ta det vidare.

I år är det femte året i rad som ungdomar har fått chansen att arbeta med stadsutveckling. Förra året arbetade 24 ungdomar med att utveckla nya idéer för Karlslund, naturområdet Oset och ett område vid Örebro slott. 

Alla fyra ger sommarjobbet tummen upp. 

– Det har varit kul och lärorikt. Vi har lärt oss mer om universitetet och om hur livet som student kan vara, säger Jakob Engren. 

Jakob Engren.

Jakob Engren

– Vi har lärt oss mycket om samhällsplanering och hållbar utveckling, säger Selma Nord. 

– Det har varit motiverande. Man får veta mer om hur samhället fungerar, avslutar Taimoor Khan. 

Foto: Jesper Mattsson

Linje 14 är ett samarbete mellan Örebro universitet och Örebro kommun som funnits sedan 2003. Kärnan i verksamheten är möten mellan studenter och högstadieelever, med syfte att inspirera fler ungdomar till att studera vidare på universitet eller högskola.

I dagsläget samarbetar Linje 14 med sex högstadieskolor inom Örebro. Varje år genomförs över 500 aktiviteter, som exempelvis studiehjälp, workshops, studiebesök samt Summer College. Årligen medverkar cirka 2500 ungdomar i Linje 14s aktiviteter och totalt är 80 studenter aktiva i verksamheten.