Vissa proteiner ökar risken för hjärt-kärlsjukdom

Paul Pettersson Pablo i ett labb

Vissa proteiner är inblandade i att påskynda åldrande av blodkärlen.
Det visar Paul Pettersson-Pablo i sin doktorsavhandling i medicin i vilken han undersökt blodkärlen hos unga vuxna.

– Studien visar att blodkärlens egenskaper är relaterade till en typ av proteiner som man anser ligger bakom hjärtsjukdom hos äldre, säger Paul Pettersson-Pablo, specialistläkare på laboratoriemedicinska länskliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.

Blodkärlens egenskaper - hur styva de är och tjockleken -  har en koppling till proteiner i blodet. Proteinerna är i studien associerade med en försämrad kärlhälsa hos de i övrigt friska unga personerna, och skulle kunna ligga till grund för den tidiga åderförkalkningsprocessen i kärlen.

– Proteinerna i blodet har skilda egenskaper. Det  är inblandade i proppbildning -  och så finns det inflammatoriska proteiner, proteiner kopplade till ämnesomsättning och proteiner som rekryterar inflammatoriska celler, berättar Paul Pettersson-Pablo.

Tidigt skede av åderförkalkning

Resultaten i avhandlingen bidrar till en ökad kunskap om vilka proteiner som är involverade i åderförkalkningens tidigaste skeden. Vidare forskning på dessa proteiner kan leda till riktlinjer för att minska risken i ung ålder, eller till utveckling av läkemedel mot skadliga proteiner.

Studien omfattar en grupp på 840 studenter mellan 18 och 26 år. Redan hos den unga gruppen är ökad mängd kroppsfett starkt kopplat till en ogynnsam kärlhälsa. Ett intressant fynd var att de inflammatoriska markörerna ökar redan för dem som är normalviktiga.

– De äldre i gruppen hade en mer ogynnsam kärlhälsa. Vi förvånades över vilken stark relation kärlhälsan har till ålder. Den här sjukliga processen ska helst stävjas redan i unga år. När personen har hunnit få symptom är det väldigt sent, säger Paul Pettersson-Pablo.

Han framhåller hur viktigt det är att samhället är med och motverkar övervikt. För egen del skulle Paul Pettersson-Pablo gärna göra en uppföljande studie om tio eller tjugo år för att titta på studiedeltagarnas hälsa kopplat till blodkärlen.

Hjärt- och kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken i såväl Sverige som globalt.

Proteiner i blodet har betydelse för risken att utveckla hjärt-kärlsjukdomar. Ett känt exempel är blodfetterna som transporteras i proteiner. Proteiner som leder till inflammation en annan stor riskfaktor.

I studien har blodkärl i olika delar av kroppen undersökts med bland annat ultraljud för att kartlägga egenskaper som hur snabbt blodet flödar, styvheten på kärlen och elasticitet. Resultaten har jämförts med mätningar av proteiner i blodet.