Alumnundersökning ska bidra till Örebro universitets utveckling

Illustration av person som fyller i en enkät.

Runt 10 000 tidigare studenter vid Örebro universitet får i dagarna erbjudande om att besvara en enkät om Örebro universitet.
– Målet är att identifiera styrkor och framgångsfaktorer – men också att hitta de områden vi behöver förbättra eller utveckla, säger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet.

Enkäten skickas ut till slumpvis utvalda alumner som tagit examen mellan 2004 och 2008 samt 2014 och 2018. Det är första gången Örebro universitet genomför en så pass stor undersökning. Frågorna tar ungefär 20 minuter att besvara.  

– De handlar både om hur våra alumner har upplevt sina studier och det stöd de fått från universitetet och om vilken nytta de haft av studieåren när de väl kommit ut i arbetslivet. Vi passar också på att fråga om vilken relation de har till sitt lärosäte idag, berättar Tim Stubbings, ansvarig för alumnrelationer vid Örebro universitet.

Alumner viktig inspirationskälla för studenter

Redan idag finns möjligheten för alumner – och andra intresserade – att bli mentor till en student. Örebro universitet samarbetar också med många arbetsgivare i frågor som handlar om till exempel examensarbete, praktik eller verksamhetsförlagt utbildning, VFU.

–  Det händer också att alumner återvänder till oss för att hålla en föreläsning eller på andra sätt inspirera våra nuvarande studenter och visa vilka karriärmöjligheter som finns. Att ha en god relation med våra alumner är oerhört värdefullt för oss.

Reflektioner inför 25-årsfirandet

Örebro universitets anseende och placeringar i internationella rankingar har stadigt ökat sedan lärosätet fick universitetsstatus 1999. Om två år fyller Örebro universitet 25 år – och inför jubileet passar det bra att reflektera över hur resan har varit så här långt.

– Vi hoppas att många tar sig tid att besvara enkäten. Den feedback och de synpunkter vi får in ska användas till att utveckla Örebro universitet – och förhoppningsvis bidra till en ännu bättre studietid för de som väljer Örebro universitet i framtiden, säger Tim Stubbings.

Alumnundersökningen genomförs under april månad och är helt anonym.

Text: Anna Lorentzon